BraOrd - Bra svenska ord

Här hittar du gamla, ovanliga, bra svenska ord som håller på att falla i glömska. Dagens moderna samhälle influeras mer och mer av moderna ord och låneord från andra länder, framför allt USA. Men vad händer med vår gamla fina svenska? Glöms gamla fina ord bort? BraOrd startades 1997 för att inte våra gamla fina svenska ord skall falla i glömska och för att du som läser detta skall finna inspiration till att börja använda lite ovanligare ord.

Nedan följer de ord vi hittills fått in och som är värda all uppmärksamhet:

Ord
Betydelse
a priori
Innan sinneserfarenheter har beblandats; exempelvis "Människan kan inte inneha kunskap a priori.".
abderitisk
enfaldig
abekalerisk
Ey len, abo
aber
Oväntat hinder
aberration
avvikelse från det normala
ablation
avsmältning, avlägsnande, bortopererande
abrovink/abrovinsch
tillfällig (ofta listig) lösning på ett problem
abstrus
dunkel, svårbegriplig, svårförståelig
ack
ack så sköna
acklimatisera
vänja vid klimatet, härda, anpassa
ackurat
precis, just
aclordera
Diskutera, resonera, samtala
acturat
precis
adekvat
riktig
af
av, från (ett släkte)
afbegeran
Laga skifte
affischera
placera
affischering
reklam
agglofantisk
Enormt/ofantligt/helt utan jämförelse
agitator
politisk uppviglare
agitera
Ilsken påstridig. Med stor intensitet och/eller kraft försöka vinna över någon eller några till en viss synpunkt
agreabel
Angenäm, tilltalande, behaglig
aker
bitter
aklamera
skrika ut, svara jakande på
akribi
(vetenskaplig) exakthet
alarmerande
oroande, t.ex. att man är varnad
alektopat
ha svårt att bestämma sig, tveka, betänka sig
alienation
främmande, distanstagande, känsla ex till arbete
alika
kaja
alldenstund
eftersom
allegera
anföra, åberopa
allehanda
alla slags
allena
ensam
allenast
endast
allestädes
överallt
allmoge
Allmänhet
allom
"För alla", tex i uttrycket allom bekant, "något som alla känner till". Se C. Vreeswijks låt Dekadens 4e versen: "Ni har väl hört, kära ni, det är väl allom bekant:"
allomstans
Överallt
allsköns
alla sorters, särskilt i negativa sammanhang
alludera
anspela, syfta på
altruist
motsats till egoist, person som tänker mer på omgivningen än sig själv
ambidextri
två hänt bäggehänt
ambivalens
Velighet
ambivalent
kluven
ambulerande
kringflackande
amper
skarp/sträv; sträng
ampintocentrisk
Person som pga sin naivitet/dumhet är oförmögen att dra korrekta logiska slutsatser, och därför utgår från en felaktig (och ofta grovt förenklad) världsbild och avfärdar all kritik/motbevis som nonsens.
anakronism
otidsenlig företeelse
analog
likartad, överensstämmande, enlig med ngt, jämförlig, motsvarande
anamma
ta; ta emot; godta
anarki
Laglös Inga gudar Inga mästare
androgyn
dubbelkönad varelse
ankomma
bero på, vara någons uppgift/ansvar
anledning
med anledning
anlete
ansikte
anländer
kommer
annalkande
som närmar sig
annektera
ta i besittning
annorledes
annorlunda / på annat sätt
annorstädes
på annan plats
annulerad
ordern är annulerad
annullera
avbeställa, återkalla
anomali
avvikelse
anser
att tycka
anskrämlig
Mycket ful
anspela
rikta tanken på, syfta på
antastad
våldtagen
antediluviansk
uråldrig (eg. före syndafloden)
antererad
Upphetsad
antichambrera
Uppehålla sig i väntrum (hos högt uppsatta personer)
antvarda
överlämna
apoteos
Gudsförhöjande av människan; man blir en gud.
apparans
utseende
aram
Efterbliven, dum,retaderad.
arbetsvillig
man arbetar gärna
arkebusera
avliva dödsdömd person genom skjutning
arkebusering
avliva person genom skjutning
arla
tidigt (på dagen)
aseh
bagatelisering
ask
glädja med ett gammalt ord
asterisk
stjärnliknande tecken (ej asterix)
atavistisk
primitiv, uråldrig
atrocitet
grymhet
atypi
avvikelse
auskultera
inhämta kunskap
autodidakt
självlärd
automobil
Äldre ord för bil.
avec
Inbjudan med avec
aversion
motvilja
aviatör
Flygare, Pilot
avlida
avsidestagen
person som är förhindrad (oftast på grund av sjukdom) att närvara vid en sammankomst. Var ett vanligt förekommande ord vid bön inom frikyrkan.
avyttra
ge bort, överlåta
axiom
Självklarhet
bakdanta
förtala
ballotage
sluten omröstning
banal
enkel
barberare
frisör
bardskärare
läkare, doktor
barm
bröstparti
barnissage
Första gången man visar upp sitt nyfödda barn för släkt och vänner.
barrikadera
förskansa,sätta upp barriär
bat`na
Svälla
be
ger gud ett uppdrag
bedriva
göra
befinna
vara
befågande
konstigt
begagna
använda
begeistrad
förtjust
begiven
Svår på, sugen på
begynna
börja
begå sig
överleva t.ex. en olycka
behöver
måste ha
beivra
starkt avråda från
belamra
överhopa på ett hindrande, besvärande eller skrymmande sätt
belletrist
skönlitterär författare
bero
sätta/lägga någonting i bero. Paus,
beskällare
avelshingst
bestefar
Dansk humor. Kan tros vara "farfar".
bestrida
1: förneka 2: betala (t ex myndigheten bestrider eventuella...)
bestyr
arbete, göromål, syssla/sysslor
besutten
förmögen, välbärgad, rik
besvär
överklagan
betacka sig
säga nej till, undanbedja sig
bida
Vänta, invänta. tex: "att bida sin tid"
bifurkation
En linje (funktion) som delar upp sig, förökar sig i minst två (eller fler) linjer [Matematik, Kaosteori]
bilett
skrattat åt
biltog
fredlös
bindgalen
heltokig
biografi
beskrivning
bitig
muskulös, biffig
bjuf
ortnamn för kommunen Bjuv, som det idag skrivs, men skrevs innan BJUF, och finns bl a på det eldfasta tegel som ännu tillverkas där
bjärt
skarp och tydlig
black
pank
blamage
Skam, utskämning
blandare
blinkande ljus vid utryckning förr i tiden
blasfemi
hädelse
bleke
lugnt vatten, stilla
blessyr
sår (särskilt kroppsligt)
bliga
stirra
blota
offra
blott
1: endast (blott en dag, ett ögonblick i sänder) 2: såframt (ex allt detta är ditt, blott du säger ett)
blåkopiera
kopiering av dokument på en trumma som vevas för hand
boksynt
förtrogen med böcker (ej: som ser böcker överallt)
boktryckerikonst
att trycka böcker
bola
bedriva otukt
bolster
Sängtäcke, dyna
borderline
Emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS)
borderlineer
psykopat
boricka
åsna
bortklemad
bortskämd
bra slag
bra sort
bragts'
bragts med livet
brandgul
Orange
brisslor
Ställnig att torka fisknät på . Gammalskånska?
brysk
tvär, häftig
bröstgänges
gå bröstgänges tillväga = handla bryskt
burgen
Välbärgad, förmögen
burleskt
överdrivet roligt
burskap
Gehör, acceptans (för idéer, tankar etc)
byk
tvätt
bårdskär
frisör och läkare
båta
1. hjälpa, gagna 2. fara el. frakta med båt
båtnad
gagn, nytta, vara till hjälp
bäll
vill
bör
ska
börsnedgång
börsras
cancerspecialist
speciallist på cancer
cedera
överlåta, avstå från
celest
som hör till himlavalvet
chacka
Gammalt ord för köpa
changera
märkbart förändras till det sämre
chargerad
överdriven
charlatan
bedragare, kvacksalvare
chevaleresk
Artig, hjalpsam
chikanera
skämma ut
chilla
ta det lungt
chimärisk
inbillad
dapur
ledsen
darras
granne
datamskin
Dator
debacle
motgång, misslyckande (uttal: debackel)
debil
efterbliven
defenestrera
Händelsen att kasta ut någon/något genom ett fönster.
defenstrera
att kasta ut något genom ett fönster
dekadens
förfall, fördärv, fortskridning till (moralisk) undergång
deklasserad
utstött
demagog
folkuppviglare
desillusionerad
besviken eller illusionslös (man känner inte för att göra något alls)
deskriptiv
beskrivande
diastema
glugg mellan framtänderna
diffusa
oklara
diger
stor, vidlyftig
diminutiv
mycket liten
dinka
klocka
diplomatbrev
brådskande
disk
utskänkningsbord
diskrepans
ej överensstämmande, avvikelse
diskrepens
fattas
disparat
Olikartad
disse
Den här.... av slaske
dissonans
missljud
dito
Det samma, jag håller med.
ditplacerad
placerad i efterhand på en plats
divergerande
Avvikande, annorlunda, utanför ramarna
dock
ändå
doktor
läkare
don
anordning, apparat; redskap, grej, sak; tillbehör (t ex åkdon, pekdon)
dona
fixa, syssla, ordna
dorsk
lat
dragtyg
för häst
drakonisk
övermåttan sträng
drasut
lång och lat person
droska
bil. limo. limosin. taxi
dryfta
ta upp till diskussion
dryg
seg
dråg
område på myr, med kraftigare vattenföring
dröna
dåsa; slå dank.
drös
en hög, en mängd
duktav
krokig,böjd
dupera
föra bakom ljuset
dvakulantism
Dvakulantism är ideologin som säger att man alltid ska presentera korrekt fakta, och först därefter argument för eller emot. Dvs förvräng aldrig fakta i syfte att vinkla något
dväljs
finns i
dylikt
liknande
dymedelst
därigenom
dåna, få dåndimpen
svimma
dåven
dämpad, dyster
dädan
Därifrån, undan. Även dän. Jmfr med hädan och hän
dädanefter
sedan,därefter
däng
stryk
därstädes
nämnda ställe
därutinnan
I denna sak
däven
unken, fuktig (om personer = trött, dåsig)
dörrslå
Bom över dörr
ecklesiastikdepartement
kyrko- och utbildningsdepartement
ed
Låglänt mark innanför en udde där vattnet inte går över marken-övergångsställe vintertid när isen ligger på sjön.
edu
Att du e, eller alltid varit
efemär
existerar under mycket kort tidsrymd och alltså inte har ngt bestående värde (flyktig, förgänglig, kortlivad...)
egal
likgiltig
egalitäristisk
Jämnställd
egenskap
känna till olika egenskaper
ehuru
fastän
eja
ack, o
ekivok
tvetydighet, ofta med sexuell anspelning
eklektisk
många olika stilar under samma tak. typ.
ekolali
En person som lider av ekolali upprepar samma sak flera gånger.
ekolali
En person som lider av ekolali upprepar samma sak flera gånger.
ekupera
tagit över
ekvivalent
vara lika med, samma som
elakiös
att man är sur ock elak på samma gång
elan
hänförelse
elevator
Hiss för person- eller godsbefordran
eljest
annars
elokvent
Vältalig
elyseisk
himmelsk, paradisisk
emanation
utflöde
emanera från
ha sitt ursprung i
embar
hink
emedan
därför att
emellertid
dock
emfas
eftertryck, stark betoning
empirisk
grundad på erfarenhet, erfarenhetsmässig, faktabaserad
en fjäder i hatten
uttryck
endå
fast än
enfald
Egenskapen att vara föga invecklad eller tillkrånglad, alternativt enkelhet.
enfaldig
1: som till antalet utgör en 2: korkad
engagemang
att man bryr sig och försöker
enkannerligen
i synnerhet, särskilt
enkelspårig
Trångsynt, fantasilös
enkom
enbart
enkät
undersökning
enrak
Envis
ensam
allena
enträgen
ihärdig
enär
eftersom
epigon
efterföljare
epigram
kort dikt
epitome
en person eller sak som är typiskt för eller innehar en hög grad funktionerna i en hel klass: Han är epitomen av godhet.
ep-skiva
Liten grammofonskiva som spelades i 45 varv/min. Kallades också för singel
erbarmlig
usel
erinra
komma ihag, påminna, komma att tänka på
erlov
avsked
ernå
uppnå, nå, vinna, åstadkomma, komma fram till, förvärva, erhålla
eskalera
öka
eskatologi
läran om de yttersta tingen (som i uppenbarelseboken)
eskulap
läkare
esoterisk
endast för de redan invigda
ett god hjärta
hjärta
ettui
något man kan stoppa små saker i
ety
osäker -men något typ "trots det ..." eller "just därför"....
ety att
eftersom, alldenstund
ety det
därför
evident
uppenbart
ex
förra flickvän
excerpt
utdrag (ur skrift)
exeget
bibeltolkare
exhumering
att gräva upp och flytta ett lik till annan grav
explosion
detonera
extravagant
ytterliggående, fantastisk; svärmande, excentrisk
extrem
överdriven
facepalm
när man slår ansiktet för att någon inte fattar.
facilitet
billighet ,medgörlighet, anordning
fadäs
misslyckande
fager
vacker
faksimil
ta kopia
faktotum
medarbetare, assistent, hjälpreda, "allt-i-allo"
fale
väldigt
fallera
misslyckas, en brist föreligger
falna
blekna, bli askgrå
famös
känd
farnöte
färdkamrat
farsot
epidemi, sjukdom med stor och snabb spridning
fatal
ödesdiger
fatal (t)
ödesdiger(t)
fatalt
enkelt, simpelt
fatbur
affär, betalning skedde via löneavdrag
fato
faderskapserkännande
fekalier
exkrementer
fender
gitarr
festplanerare
planerar en gala
fetalier
livsmedel
fettisdagen
semeldagen
fika
eftersträva, sträva eller dricka kaffe med dopp
filantrop
människovän
filiströs
kälkborgerlig
fille
trasigt klädesplagg eller tygstycke
filtrum
rännan på överläppen
fingerfärdig
Händig
fjälla
flickvän
fjät
natten går tunga fjät
flanig
Dömt beteende. Kanske enbart i göteborskan
flass
vattendrag typ åar
flat
mesig
flitig
Att man är kunnig
fluckert
coolt, häftigt
flukturans
egenskapen (hos ett visst förlopp) att vara full av häftiga växlingar/svängningar/variationer
fly mig
(vänligen) ge mig!
flåbuse
Råskinn, hård och hänsynslös person
for
Åkte
fora
lass
fordom
förr i tiden; tidigare
forna
i staden tjernobyl i det forna sovjet
fortkomstledamöter
Ben (de man går på), ungefär som Apostlahästar
fotostatkopiera
kopiera i kopieringsmaskin
framgent
i fortsättningen, framöver
frank
frimodig, orädd
frapperande
slående, påfallande
fraternisera
umgås, förbrödra sig
frejdad
berömd
frekvent
ofta
frekventera
besöka ofta
frivol
lättsinnig, ekivok
frugal
sparsam, enkel
frustration
besvikelse
frälsa
rädda
frälser
frälser någons liv
frälsta
Blir dem frälsta vid tidens slut
frände
släkting
fukt
fukt i samband mr rättegång
full
dricka sin berusad
funikation
Funka
fygare
ballongfarare
fylka; fylkas
samla (ihop); samlas (kring)
kreatur
fäbless
(subst.) svaghet/böjelse/förkärlek för ngt.
fägna
göra (ngn) glad, bereda (ngn) glädje, glädja, fröjda; roa; äv. med avseende på ngns sinnen
fäkt
gammal ord för pojvän (fästman), ev. mest i Skåne
färst
superlativ av få: få färre färst
fästman
pojkvän (förlovad)
fäsör
plagiatör, "efterapare"
föga
inte så mycket, inte särskilt
föranstalta om
påbörja (samhälleliga åtgärder mot)
förargligt
det är synd. "det var ju förargligt att det var stängd" t ex.
förbiseende
Vårdslöshet
förblommera
maskera, dölja, i förtäckta ordalag
förbålt
förbaskat
förbövelen
En svårdom, som T.ex Fan
fördra
Stå ut med, tåla
fördärva
Att ha sönder något, mycket objektivt och icke-känsostyrt
förebrå
klandra
förete
v. visa upp
förfasa
man förfasar sig över något
förfördelad
missgynnad
förgaddra
samla militär trupp
förgylla
göra fint
förgäta, förgat, förgätit
glömma, glömde, glömt
förgäten
glömd
förhärjad
förintad
förläna
ge
förmer
snobbig, överlägsen ("han tror sig vara så förmer än oss andra")
förmoda
tro
förmäten
anspråksfull, övermodig, oblyg
förnumstig
snusförnuftig
förrucklad
Utsvävande, fördärvad
försaka
Avstå från
förslå
räcka till
försmädlig
retsam, spydig; förarglig
förtal
förolämpning
förtret
förargelse
förtroendeingivande
förtroende
förtryck
trycka ner
förty
därför
förtälja
Berätta, säga, förklara.
förtörnad
arg, uppbragt, ursinnig, vred
förvisso
visserligen
förövaren
översittare
gag
Skämt
gagna
hjälpa, vara till nytta
galej
kalas, vift; skämt; skoj.
gamäng
pojkslyngel
ganymed
kypare, hovmästare
garrottera
Avrätta genom att skära någons hals. (http://sv.wiktionary.org/wiki/garrottera)
gaupa
lodjur (Jämtl.)
gemytlig
väl till mods, trevlig
gentil
hänsynsfull, grannlaga, ridderlig
gesant
sändebud gammalt
gingo
gick
gissel
Plåga, elände. Tidigare även namn på redskap som djupt religiösa "gisslade" (bestraffade) sig själva med under medeltiden.
givit
gett
givmild
generös
glam
muntert samspråk
glunt
pojke; typ av duetter av Gunnar Wennerberg
glänta
en öppning
gottstående
skuldfri
gramse
uppbragt, arg
grannlaga
något man måste vara noga med
grubbleri
fundering
grunna
fundera
gruvlig
förskräcklig, hemsk
grym
bra, fett
grymt
det var en grymt bra lärare
gryning
morgon
grötmyndig
gumse
getabock
gumsen
mamma
gungfly
träskartat område av förrädisk natur
gå dän!
Försvinn! (kenta o jona)
gåla
rensa
gåva
persent
gälla
kastrera
habil
duglig men inte mycket mer
halvannan
en och en halv
halvmesyr
Hastverk
hamn
vålnad
handgången man
Lydig tjänare
handlag
Fallenhet,sätt att hantera el, umgås med
hanrej
Bedragen äkta man
harang
(fest)tal - se "harangera"
harangera
mångordigt (överdrivet) berömma i tal
havars
gammalt
hekatomb
stort offer;ofantlig mängd
hemnsvåg
yrke, embete
hemul
fog, grund
hen
var ska du hen?" "Jag ska hen ti tannamagaren" Detta betyder rakt översatt "Var ska du någonstans?" "Jag ska iväg/bort till tandläkaren"
hen
betyder också 2015 både man-kvinna
hest
Älta
hetsk
en hetsk upprorisk stämning. En hetsk röst, hetsk debatt
hialös
Dialektalt: Vårdslös,slarvig.
hied, hialös
otålig
hinsides
bortom
hjältedåd
att man är en hjälte
holkon
hårig
horg/harg
av människor skapad ansamling - ofta i cirkelform - av stenblock, med religiöst syfte
hossor
Strumpor på skånska
hugaligen
hugfästa
säkra hågkomsten av något
hugsa
inse, märka, fatta
hugskott
infall, nyck
hugsvala
trösta, vederkvicka
hugsvalelse
Lindring, lättnad, tröst (ersatt med tröst i Tennisons nyårsdikt 2015)
humbug
ung. Bedrägeri, skoj, båg
humma
Fiska
hundsfott
lymmel, kräk, litet baksäte på släde
hundsvotterad
skymfligt behandlad, förödmjukad
hundöra
veck på bokbladssida
hungnesam
rogivande
huruvida
om
huskors
grälsjuk, folkilsken fru
hutta
Kasta
hva
hva heter du
hydda
kroppsbyggnad
hydroxicinhydroklorid
atarax (en allergi medicin som gör en dåsig)
hyperbol
medvetet överdriva
hyska
ögla, märla
hysta
Kasta (ngt, i sht en boll) nedifrån uppåt.
hyvens
trevlig, sympatisk
häda
uttrycka sig ringaktande om något heligt
hädan
här ifrån (även dö; gå hädan)
häftig
cool
häftigt
Coolt, uppfriskande
hälla sej
Vila lite
hällörad
skenhelig
hängig
Sjuk
härbärgerera
att låta någon övernatta, bo
härom
om det här(detta)
häromstädes
på denna plats
hävdar
hävdar
höta
vifta
i
inuti
i fåvitsko
i oförstånd, i oförnuft, i dåraktighet (t.ex. offra sig i fåvitsko)
icke
ej
icke förty
trots det "icke förty så gör han tvärtemot"
ickeförty
Trots det
idiomatisk
(adj)översättning med språklig finess
idiosynkratisk
överkänslig
idog
vara verkligen hängiven givna uppgifter, 'arbeta bra'
ids
orka
ilahullen
girig, tar sista mums-mumsen ur lådan
illfundig
illistig
illfänas
bråka, göra stort väsen
illistig
som medelst list söker vinna orättmätiga fördelar
illitterat
(adj) analfabet
illuster
mycket framstående och berömd
imbecill
mycket enfaldig
immerfort el. immerbad
oavbrutet, hela tiden
imminent
omedelbart, brådskande
immiterar
härmat
impertinent
respektlöst uppriktig eller närgången
inadvertens
1) ouppmärksamhet, förbiseende, vårdslöshet; inkonsekvens 2) fel l. inkonsekvens (i tal l. skrift) beroende på ouppmärksamhet, förbiseende l. vårdslöshet.
inalles
sammanlagt, allt i allt
inbördes
nära relaterat, inuti
indolent
loj, håglös
infamt
Dåligt
infantil
barnslig
infernalisk
Mycket svår att stå ut med: en ~ hetta. äv. allmänt förstärkande: en ~ skicklighet.
ingalunda
knappast, näppeligen
inhibera
Inställa
inlag
deposition
insubordination
Ordervägran, inom det militära.
inte oäven
inte så dålig, rätt bra
intuitiv
jag har en intuitiv känsla
invektiv
förolämpande ord
invertera
vända upp och ned
istadig
envis
ity
därför
jalla
skynda
jarl
Kungens närmsta man
joffa
Stoffig, stollig
jonses
när
jordmor
gammal benämning på barnmorska
juvenil
Ungdomlig, barnslig
jäksel
oxeltand
jämmer
ynk, klagande
jänta
gammalt ord för flicka
järtecken
sällsynt el. övernaturligt fenomen uppfattat såsom förebud el. varsel
kader
fast anställd personal (i befälsställning); stormtrupp, stomme
kakafoni
Illalåtande blandning av olikartade ljud (NE)
kalamitet
olycka; elände
kalfatra
strängt och kritiskt granska
kalmera
lugna
kalvraga
odugling (västerbotten)
kanalje
lurifax ,skojare
kandelaber
Många ljus på en stake
kangero (ångermanländska)
Långbent spindel
kangerovel
anti sexuell
kanhända
kanske
kaponjär
En utstickande del av ett befästningsverk
karambolage
trassel, krock
karta
klättra
karvel
Takstol (på hus)
kaschera
dölja något genom något annat
kasematt
Ett rum av gjuten betong eller murverk som utgör skydd för en artilleripjäs och dess besättning
kattig
sexig,het.snygg,attraktiv
kavat
orädd, frimodig
kilar
skars upp i kilar
kindhäst
örfil
kindpusta
örfil
kinesa
övernatta hos någon
kippe
barfota
kippskodd
gå med bara fötter i skorna, utan strumpor
kitslig
småaktig
kjusa
Smal dalgång
klema bort
skämma bort
klibbigt
ett använt tuggummi är klibbigt, koda från träd är klibbigt
klientel
kundkrets
klockrent
fantasiskt
klubblokal
Lokal för klubbar
klyptopi
Med klyptopi avses läran om hur man klyver potatis för att få optimal storlek ur koksynpunkt
klärvoajant
synsk, visionär, framsynt
knalla
gå, smyga
knarra
smyga på tår
knarra
smyga på tår
knassel
småsaker,småprylar
knia
rycka upp gräs
knoster
liten slägga
knucklakard
huvudbonad
knussla
snåla, visa brist på generositet
knycka
stjäla
knäsätta
godkänna
knös
välbärgad "en rik knös"
koafför
frisör
kokett
tillgjord, behagsjuk
kolifej
Fest, tillställning, sammankomst
kolifel
fe
kommers
handel
kompilera
sammanställa
kondefisellt
stanna mellan oss
konfidentiellt
Hemlig, privat
konflux
konstant förändring
kongro
spindel
konsternera
Bringa ur fattningen, Göra häpen
konstituerande
möte
kontaminera
förorena, besmitta, fläcka
kontatera
jag menar
kontemplation
försjunkenhet, djup begrundan
kontemplera
tänka djupt/intensivt
konterfej
bild, porträtt
kontingent
Avgift tex Fackavgift
kontrahent
Motpart.
kontraktion
sammandragning
kontraproduktiv
Något/någon som motverkar sitt eget syfte, som är mer till skada än hjälp.
kontroller
det man styr en radiostyrdbil med
konträr
Motsägelsefull
konung
Kung
konvergera
Närma sig
kopiöst
väldigt mycket
koprolali
ofrivilliga utbrott av fula ord
kopulera
ha samlag
kordial
hjärtlig, förtrolig
korigera
ändra
korpulent
överviktig, fet
korrigera
tillrättavisa
kranimera
Lyfta någet med en kran eller liknande
krasleter
mår inte så bra
kravallen
Påfrestande person/situation
kredensa
på ett högtidligt sätt hälla upp dryck och bjuda runt den
kretin
idiot
krevera
Sprängas, explodera, spricker (ex. av skratt eller ilska)
kringsvävar
flyr
kräsen
äter inte maten som serveras
kräslig
läcker, överdådig
ktonisk
underjordisk
kuf
underlig, lite egen eller konstig person
kurtisera
Flirta, småprata
kuttrasju
Hångel, smek, att vänslas
kutym
God sed
kverulera
klaga och bråka
kvintilera
leka på strängarna el. tangenterna; småsjunga
kåta
tälja på ngt litet trästycke
kåve
Liten obetydlig mark av mindre värde.
kältring
besvärlig person
käppesko
barfota i skona
kära
2 personer som är kära.
kärkommen
efterlängtad, mycket välkommen
laborera
arbeta
labrajö
en sjöterm för något ätbart
laglöshet
total oreda
lagning
att langa alkohol
lakonisk
1. Spartansk (normalt denna betydelse) 2. ordkarg 3. korthuggen (om replik etc). Lakonism = 1. Ordkarghet 2. korthuggenhet 3. kärnsats.
lamentation
jämmer, klagan
lapidarisk
kortfattad
lappri
strunt, obetydlighet
lastseglare
skepp
latorisk
synonym på retorisk. jag har hört, läst och sett. men ej förstått.
laudatur
betyget stora A
lava
stapla, vedlava
leddes
styrdes
ledig
Singel
ledsen
nedstämd,besvärad, sorgsen
lega
hyra (beträffande lös sak)
legio
stort antal, oräknelig mängd
legär
lättvändig, vårdslös
lejonpart
större delen av
lekamen
kropp. (exempelvis Kristi lekamen, Kristi kropp)
lemonad
läsk
leptosom
kraftlös, orkeslös, svag, vek
letargi
dvala, slöher
libertin
Utan några moraliska begränsningar.
libido
Begär, könsdrift
ligret
En del av ladugård för verktyg redskap även utrymme för reperationer.
likafullt
ändå; iallafall
liksta
bästa
lisa
lindring av smärta eller bekymmer (något högtidligt eller skämtsamt).
litania
Bön, klagovisa
litteratör
författare
livrem
skärp
lmao
laughing my ass off
logi
att bo eller sova i
logogryf
ordgåta
lokal
plats för tex. servering
lubba
v. springa
lubrikation
Den kvinnliga motsvarigheten till erektion
lugnhet
att man känner dig lugn
luguber
mörk, dyster
luka
rensa i trädgårdsland eller dyl..ta bort ogräs i tr.land
luminös
ljus; lysande; klar.
lump
gammla slitna eller förstörda kläder
luta
äldre bygge bestående av tak och tre väggar.
lyftades
Jag är inte säker ska man skriva (Bers ellerBars
lymmel
drummel, slyngel
lynne
sinnelag, temperament
lyseräkning
Elräkning
låsmästare
arbetar med lås
låtsas
Påhittat
lägenhet
Fastighet
lärospån
erfarenheter
läsa lusen av
Läxa upp
lönndom
i hemlighet
lönnfet
fet på ett mindre synligt sätt
maktpåliggande
ansvarsfull
mal
strandgrus
manifest
På IVA vårdas patienter med hotande och manifest svikt av vitala funktioner (andning, cirkulation, medvetande)
marodör
lymmel; strövplundrare; ngn som förstör saker.
martialisk
Krigisk, krigaraktig
maruffel
tölpaktig drummel
matt
Trött
mausoleum
En stor och praktfull grav "De gamla sovjetiska ledarna ligger i ett mausoleum på röda torget"
maximalt
Så mycket som det går
med
skena
medelst
Med hjälp av el. med
medföljer
någoting ingår
medföra
att vi kvinnor inget kan medföra
medlidande
ömkan
medolit
gammal gravsten
megalomani
storhetsvansinne
menlös
oskyldig, utan onda avsikter
menora
sjuarmad ljusstake
mentor
läromästare
meritförteckning
CV, curriculum vitae
mestligen
mest
minutiös
ytterst noggrann
misantropisk
människohatande
miserabel
eländig, urusel
misogyn
kvinnohatande
misskund
förbarmande, barmhärtighet
missunnsam
avundsjuk
mjugg
att le i mjugg = le i smyg
mjäll
fin, lätt, len, skär, späd
mjärde
fiskeredskap
mjölkskorv
utslag i hårbotten på små barn
moloken
nedstämd
mondän
elegant
motorvelociped
moped
muff
fitta, snippa, pulla
multimodal
sjuk
mycket
lika mycket
mygla
Fiffla
mysigt
mysigt
mystisk
Underlig
känna sig, må bra, må illa
månde
måtte;kan
månne
kanhända
månntro
kanhända
mödosamt
ensamt
n
Romantik
nabo
granne eller närboende
nalkas
närma sig
narcissism
självupptagen
negera
göra (ett påstående eller numeriskt uttryck) till sin motsats
negligera
strunta i, förringa
nek
kärve
nepotism
gynnande av egna släktingar
nihilistisk
förneka alla moraliska värderingar
nimmet
enkelt
nitälska
ivra (för)
nivellera
släta ut, jämna
njugg
snål, knapp
nogrann
Petig om olika skaer
nojsa
skämta, skoja; leka, bråka; flörta.
norpa
Att ta något
nudå
Vad var det jag skulle säga?
nying
stockeld
nyter
glad och nöjd (inte samma som nykter). Används t.ex. "hon är pigg och nyter".
nytta
(verb) löna sig, tjäna till (t ex vad nyttar det oss? = vad tjänar vi på det?)
nännas
våga
näpen
liten och flickaktigt söt
näppeligen
knappast
närig
snål, ogenerös
närmer och fjärmer
Höger och vänster
närstående
människor runt om mig
nättopp
just, precis
nödbedd
Svårövertalad, som måste krusas för att acceptera t.ex. en gåva
nöjaktig
tillräcklig
oavsätt
motsatsen
obedunkligen
i brist på förutfattade orsaksförlopp gällande formaliteter.
obehaglig
olust
obestridbar
oöverträfflig
oborttagbara
går inte att ta bort.
observandum
Annat ord för "obs" eller "observera"
obskyr
(moraliskt) tvivelaktig
obsolet
föråldrad
obstinat
trotsig
obönhörligen
definitivt, orubbligt
ock
också, även (inte samma som 'och')
odiös
hemsk, fruktansvärd
ofantlig
Stor
oförblommerat
rakt på sak, öppet
oförtruten
(enl. Bonniers) uthållig, outtröttlig, (enl. Nor. o. NEO) som präglas av energi och ihärdighet
ogin
ohjälpsam; otjänstvillig; missunnsam
ohappa/oförhappandes
Oväntat
ohemul
obefogad,grundlös
ojävad
äv. ojävaktig. obestridlig
ok
dragtyg för oxe, anordning för bärning av börda över axlarna; bildligt: tvång, förtryck, börda
okulär
adj. något som utföres med ögonen, ex okulär besiktning
okynne
ställa till förtret för
omeldelbart
direkt
omhuldad
insvept, omsluten
omintetgöra
få något att upphöra
omnejd
omgivning, trakt
omnipotent
allsidig, kan utföra allt
område
area
omvändelse
att vända om från otro / hedninska kulter etc och tro på Gud och Jesus, lyda buden om att vörda Gud, vara kärleksfull mot sin nästa osv
omän
Trots att - Dock. Ex: Jag fick ett grattis, omän litet försent.
ona
vak
ondulera
våga/krusa hår
ondulering
hårets läggande i vågor på konstgjord väg
onekligen
Utan tvivel
oneuedsmtåt
berätelse
onomatopoetisk
ljudhärmande (kråka t.ex.)
onus
pålaga, skatt, börda,besvär
oomkullrunkelig
obestridbar, kan inte motbevisas
oomkullrunklig
omöjlig att stöta omkull, som står säkert
open
hagalen
oplanerad
ej planerad
opplega
frost/snö på trädgrenar (Ångermanland)
opulent
överflödande
oration
(fest)tal
ordnas
kommer att ordnas en arbetsdag.
orera
tala vitt och brett; hålla tal
orkestrera
instrumentera, arrangera
orlov
ansökt ledighet från tjänst (jfr. "Urlaub", Ty)
ormfobi
Rädd för ormar
orne
galt - grisman alltså
orunkelig
orubblig
orv
skaft till lie
os
åmynning
osron
otidig
otrevlig, kränkande
ovisshet
att inte veta
ovulen
Ovarsam slarvig
oäven
i uttrycket "inte oäven": inte så dålig, rätt bra
paltkoma
Mycket trött efter att ha ätit
panegyrisk
överdrivet lovprisande
pantoffler
Potatis på skånska
para
kommer från balkan länder vilket betyder pengar
parabolar
frivillig vårdare av pestsmittade, samarit
parafera
underteckna (internationellt) avtal icke-bindande
parant
påfallande stilig och elegant , om kvinnor
parat
beredd, redo, färdig
parera
avvärja
parkas
jacka
passé
föråldrad, förlegad
pastill
tablett
patibulum
den horisontella delen av ett kors
patrask
nedvärderande ord om människa, slödder
paulun
himmelssäng, säng
pedantisk
ordningssam, något överdrivet så
pedel
vaktmästare
pekoral
löjlig och dum men allvarligt menad (skrift)
peng
mynt,pengar, stålar deg
penibel
pinsam, patetisk
penis
snopp
pent
Bra, coolt
perfid
lömsk, svekfull
periferi
omkrets, utkant
peripeti
höjdpunkt, vändpunkt
perong
något du väntar på när du väntar på tågen. platformen mellan tågen
perplex
Förbluffad, handfallen, förvånad,häpen
persedel
klädesplagg el.dyl.
petimäter
struntviktig, överdrivet pedantisk person. tjafspelle
pilleknarkare
sup
pillemarisk
Småklurig, klurig. ex: "Pillemariskt leende"
pilsner
öl
pimpinett
kokett
pinal
sak ("packa sina pinaler")
pippinett
kissflaska för daner
pjäs
praktfullt föremål
pladuska
något stort och klumpigt
plausibel
trolig
pli
disciplin ex. "Hon har pli på sina elever"
plugg
Skola, potatis
plägar
brukar, ha för vana
pokulera
supa, rumla
politik
statlig verksamhet
polygami
polygami
ponera
anta, tänka sig
pormaskar
sånt på huden oftast i ansiktet
possibillitet
Synonym till möjlighet
post festum
efteråt, i efterhand (finns med i SAOL)
postulera
hävda
potent
kraftfull
pottebläck
Legering av mindre fina, oädla metaller som används framför allt i billiga smycken.
pragmatisk
inriktad på praktisk nytta
preciös
tillgjord, förkonstlad
prefix
förstavelse
pregnant
innehållsrik, uttrycksfull
prekär
mycket bekymmersam (ex situation)
presshäst
redskap för pressning av klädesplagg
pretentiös
anspråksfull, fordrande: en pretentiös hotellgäst; överdrivet anspråksfull, förmäten, som inte lever upp till sina pretentioner: en tråkig och pretentiös film. Synonymer: anspråksfull, fordrande, krävande, pretto; förmäten, arrogant, inbilsk, utmanande
proklamera
tillkännage högtidligt
prokrastinera
Att skjuta upp något till ett senare tillfälle
proselyt
person som övergått till religion, politisk uppfattning etc
provokativ
utmanande, provocerande
prudentlig
nätt, ordentlig
präglas
Parkinsonismen präglas av maskansiktet
pueril
barnslig
pugilist
boxare, slagskämpe
pultron
feg stackare
pumla
julgranskula
pur
ren
purte
koja enkelt boställe
putslustig
Spjuveraktigt skojfrisk, skämtsam, rolig, smålustig.
pyra
Tända eld
pyrde
glöde
pådyvla
påbörda; pracka på
påg
Pojke, ungkar
pålaga
äldre
päror
potatis på skånska
pö om pö
efterhand
pöbel
Föraktade personer ur de lägsta samhällsklasserna
pötch
Pojke
qvinna
Kvinna
rabiat
ursinnig, fanatisk
rabulist
politisk bråkmakare
rackare
bödelns hantlangare
rainter
furste
raljera
skämta
ramlat
fallit
rappel
funkar ej, problem, dålig kvalité
rasa
ekonomin kommer att rasa
ratificera
godkänna, bekräfta, göra giltig
rav
bärnsten
ravaillac
festprisse, rucklare; skojare, filur
recipiera
ta inträde
reciprok
ömsesidig
recitera
läsa högt tex dikter
redundant
överflödig
refektorium
matsal
regelbundet
vana
rekommendationsbrev
rekommendera en anställd
rekorderlig
utomordentlig
relation
även förhållande, förbindelse
relevant
viktigt i sammanhanget
remedier
botemedel, hjälpmedel
remidjer
verktyg eller matbestick
reminiscens
erinring, svagt minne av
renegat
trosförnekare
renommé
Anseende, rykte
renässansmänniska
en person vars kunskapsförråd eller expertis sträcker sig över flera vida ämnesområden
reol
bokhylla
reportage
skrivande ordet
requisition
begäran
rese
jätte (stor mytisk kreatur)
resurser
tillgång
revansera
stöka, böka (kroppsligen)
revereorera
lova
reversibel
omvändbar
ria
torkhus
rigid
Stel, osmidig
rigorös
extremt sträng el. noggrann
ringa
liten
ringrostig
Ovan vid en upplevelse (Inte brukat sedan länge)
rissa
klänga, klättra (Bohuslän)
rockne
Fossil flygsandsdyn på mosse
rolik
betoning på lik, betyder samma som norskans rolig, att man är rosam
ronda
gå en rond på sjukhus
rottågor
Borste
rotvälska
oberipligt språk
rubank
stor (lång) trä-hyvel
rubricera
sätta rubrik
rudimentär
tillbakabildad, outvecklad
ruelse
Ånger ,
rygga
backa
rådrum
anstånd, uppskov, frist, respit, andrum, betänketid
råkelse
inte med mening, man råkar göra något.
rämna
spricka
röpa
lång, mager kvinna
rövkrok
En folklek (bryta arm, men med benen)
sakral
kyrklig, religiös
sakralt
högtidligt
saktmod
fridsamt, fogligt, tålmodigt, milt sinnelag
sala
samla
salvelsefull
överdrivet känslosam, gudsnådlig
salvera
rädda
samfälld
enig, gemensam
samhällshaverist
Bidrar negativt till samhället.
sammalunda
På samma sätt, jmfr med annorlunda
sannerligen
förvisso
sannskyldig
verklig, sann, riktig
sargad
skadad
schajas
oduglig skojare
schtek
Snygg, oftast med solglasögon.
sedativ
lugnande, rogivande
sedesam
foglig, lydig
sel
lugnvatten
sentreal
något som går på rutin
serendipitet
förmågan att kunna göra trevliga upptäckter av ren slump
servil
krypande, lismande
shantaglider/gentaglider
inneskor - av rymlig(gentil) art, som hasas(glider) pga. sinrymlighet
sillstrypare
fotbollsjarg:göteborgare; specerihandlare
simme
snöra
sina
så småningom upphöra att ge mjölk (t ex kor ~r)
sinkadus
tur, flax
sinom
i sinom tid = när den tiden kommer
sipp
pryd
sissare
sax
sjas
(interjektion) iväg! bort! försvinn!
sjasa
~ iväg, ~ bort = jaga iväg, skrämma bort
sjaskig
sliten, smustig (t ex han ser sjaskig ut)
sjavig
hafsig, sjaskig
sjåpig
löjlig, pryd, tillgjort blyg
själas
dö, ligga för döden
skabrös
oanständig
skaf
skava av
skalkeskjul
förevändning
skall
ska
skalt
T ex “Det var ju skalt!” = Det var ett konstigt sammanträffande! (skånska)
skara
Skara
skarp
inte suddig
skickelsediger
ödesdiger, ödesmättad, händelserik, olycksbådande
skillnad
jämförelse
skojsilerande
T.ex om gröten plötsligt flyger iväg och landar på någons huvud, så är detta "skojsilerande".
skola
ska
skolas
läxas upp
skolka
Utebli
skottspole
En trådrulle på vävstol
skriko
En hemsk mardröm för allt som lever.
skrinlägga
bordlägga
skrodera
skryta
skrovmål
Stor måltid, stor mängd föda.
skrupelfri
utan samvetsbetänkelser
skrupulös
noggrann
skrymta
hyckla
skräling
utlänning/främling
skuffelse
besvikelse, icke infriad förväntning
skula
Söka skydd från regnet. (verb)
skurril
grovt gycklande, plump, vulgär
skymf
kränkning, förolämpning
skymfa
kränka, förolämpa
skymla
synas otydligt el. dimmigt; flimra
skymlig
person ser el. ses otydligt el. dimmigt
skyr
och skyr inga medel för att behålla makten.
skåda
se
skäkta
vägglus (ej att förblanda med ex huvudlus)
skälmaktig
Om person; Opålitlig, slyngelaktig, att bete sig som en skojare, rackare eller spjuver.
skänka
ge
skärmytsling
Mindre sammandrabbning, strid.
sköka
hora eller prostituerad
skön
mjukt len
skönja
se, urskilja
slatt
Slatt / Slatten säger man om den lilla skvätten som blir kvar i vinflaskan.
slentrian
gammal ingrodd vana
slik
sådan
slog
liten äng
slopa
ta bort något. ex.vis, slopa arbetsgivaravgiften
smoffs
Blött Skägg (norrländska)
smäda
skymf
smörgåsian
nedsättande benämning på svensk: smörgås(bords)ätare l. invånare i smörgåslandet /SAOB
snabb
kvick
snarskank
Krokben
snarstucken
lättirriterad
snuskhummer
oanständig person (vanl.man)
snöglopp
blöt snö
snöpa
kastrera
social
gillar att prata
softligare
lat
somligstädes
ibland
sonika
Utan vidare
sovel
kött, pålägg
spankulera
promenera
sparkstötting
En spark som man åker på vintern
spatiös
rymlig
spatsera
Gå lugnt (utan mål)
spetig
tunn, mager
spillkum
skål med hällpip
spinnsida
kvinnliga delen av en släkt
spleen
Otroligt dyster, 'grå'
sponsrad
i reklamsyfte
sporrsträck
hög hastighet på häst
sportora
Sporta mycket
spottstyver
billig, för en billig peng
sprakfåle
1) (numera i sht i vitter stil) yster (o. bångstyrig) l. eldig l. livlig häst. 2) bildl.: yster l. ostyrig l. otyglad (ung) man l. pojke; vildhjärna; vildbasa­ re; Från Svenska Akademiens ordbok
sprita
dricka alkoholdrycker
späka
kuva begär
stackig
kort (ej tillräckligt lång)
stadda
adj. vara på resa, vara under utveckling
stadfästa
permanenta, göra beständig
stenpassion
troligen njur- och/eller gallsten (finns i en bok om Nils Rosén von Rosenstein)
sterbhus
(eller stärbhus) numera oftast dödsbo
stingslig
retlig
stinn
full, svulstig, tjock.
stipulerat
ett visst belopp
stockad
Stockad röst
stolthet
nåt man e nöjd över
storhop
Majoritet
storvulen
(överdrivet) mäktig och imponerande
strak
stel, rak, stram t ex i "strakbent" men även utv bet ex "straka militärer"
stridslysten
aggresiv alkoholpåverkad envis
strumpbett
Märket man får på benet om strumpan är för tajt
stuka
halmtäckt vinterförvaring av rotfrukter utomhus
stundom
ibland
stursk
uppstudsig, obstinat
styffe
Snål person, girig
styggelse
något hemskt
stå för fiolerna
betala
stånka
kanna
stäcka
hindra
städse
alltid, ständigt
städsla
anställa
ställvis
här och där
stängsel
staket
sublim
upphöjande, skön
sumprunkare
yrkesbeteckning för de som syresatte fisksumpar - nu används det i nedsättande betydelse.
suspekt
Misstänksamt, märkligt, avvikande
swag
när någon har stil/cool
svulsjuka
sjukdom
svällande
att bli större i storlek
svärdsidan
manliga delen av en släkt
syar
gammalt ord för spinkig
sybarit
vällusting
sybaritisk
Inriktad på njutning
sylfid
Späd och graciös
symbios
samlevnad
syn
förstavelse i tid
synergistisk
samverkande
synnerligen
adv. särskilt; ytterst
syssla
Arbeta
sytligt
Mycket äckligt, motbjudande
såframt
Om, ifall
sålunda
på så sätt
sånka
samlas
såsa
Tar det lungt, softar
säljarverk
ur
sällsynt
man hittar inte lätt
sär
handikapp
särart
egenart individualitet
särla
sent (på dagen)
sören
fan också
söver
bedöva
ta dän
ta bort
tacknämlig
önskvärd
tallriksnuggare
snyltgäst
talspråkslikt
språkliga
tamburmajor
Rock hängare
tandläkare
tandkunnig
tankero
tid att reflektera
tappert
Det var tappert försök
tarva
behöva
taska
ficka
teg
En liten bit åker.
teknokrat
tekniskt lagd mänska
televisionsapparat
TV
tertial
tredjedels år
tidenser
äldre nyheter gamla nyheter
tidsutdräkt
tidsåtgång
tiges
Tiga
till yttermera visso
dessutom, därutöver
tillfyllest
Tillräckligt, gott nog, mycket nog
tillgift
förlåtelse
tillika
dessutom
tillkortakommande
otillräcklig
tillskansa
att överta
tillstädes
tillgänglig
timid
blyg
tirad
avslutande (lång) harang
titolera
titel
tjacka
Gammalt slangord för köpa
tjänlig
lämplig, passande
toffel
person som aldrig kan säga nej till sin partner
tolka
översätta ett språk
tomme
köra tomme = köra utan lass
torde
bör sannolikt
trakterad
belåten, förtjust
trankil
lugnt
transumt
kopia
traskar
Går,promenerar
treggehanda
tre slags, av tre slag
tribut
avgift, tull
trind
Rund som ett klot, fyllig, fet
trivial
allmän
trivialt
något som saknar betydelse (ej helt säker)
truckersmörgås
Rågsiktsbröd med stekt ägg och falukorv
tränne
tal
tun
gårdsplan
tungel
Måne, kan även åsyfta annan himlakropp
tvedräkt
osämja, split
tveggehanda
av två slag
tvehågsen
Obeslutsam, osäker på vilket av två alternativ man ska välja
tvenne
tvenne groder hade sitt tillhåll i en damm.
tvesovla
man tar två pålägg på smörgåsen, tve=två sovla av sovel=kött, pålägg
tvivelsutan
utan tvivel
ty
för
tya
orka
tycka
man tycker om någon eller något.
tyken
någon person som sticker upp och tykar sig
typer
annorlunda människor
täck
vacker
tämligen
ganska
töken
sådan
tölp
person som inte kan uppföra sig
tör
kommer troligen, torde (anlogt bör, borde)
töre
kådrik ved
törhända
Kanske, möjligen
tös
flicka
töva
dröja
uer
kungsfisk
umeskägg
Ett relativt heltäckande skägg, vanligen i längden 1.5-3 cm. Att bära umeskägg innebär uppoffringar, t.ex. om man äter tårta får man se upp så de inte kommer upp grädde på skeden som fastnar i umeskägget.
understundom
ibland
undfallande
medgörlig, foglig
undfå
emottaga, få
undfägna
bjuda på mat och dryck
undfägnad
maträtt
undvara
vara utan
ungersven
manlig oskuld
uppdra
Ge någon i uppdrag, "Översten <i>uppdrog</i> åt menige Svensson att hämta posten"
uraktlåta
att försumma fullgöra en skyldighet
urartar
spårar ur
urbanisera
göra stadslik
ursäkta
usel
dålig
utevaro
handläggning i parternas utevaro
utomsocknes
NÅGOT SOM INTE HÖR
utrera
överdriva, driva till sin spets
utstött
mobbad
uttjänt
uttjänta pappersfibrer
vacker
attraktiv
vacklande
instabil
vafalls
Vad säger du! (överraskad)
valldaska
kvinnlig fiskförsäljare i Bohuslän
vanpackat
krångligt, besvärligt
vanskligt
svårt
var så artig
var så god
vara kvar
vara kvar på samma plats
varsom
synfältet varvet runt
varv
förvaring och reparation av båtar
vedbod
Lägger ved i
vederbörande
som det här är fråga om
vederbörlig
som uppfyller rimliga krav
vederfaras
bli utsatt för, komma till del
vedergälla
hämnas
vederhäftig
tillförlitlig, säker
vederkvicka
ge nya krafter åt
vederlike
jämlike
vederlägga
gendriva, motbevisa, bevisa felaktigheten hos, avfärda, kullkasta, dementera, tillbakavisa, bestrida
vedermäle
påtagligt bevis
vederstyggelse
Något som är vederstyggligt
vederstygglig
Förfärlig, fasansfull
vedervilja
avsky
vedervärdig
motbjudande, avskyvärd, förfärlig
vegetera
leva ett overksamt liv
veklaga
högljudd klagan, jämmer, sorg
veklagan
Högljudd klagan, jämmer
velig
inte tar ansvar
velociped
cykel
vemjelig
äcklig
venne
vet inte
vepa
sängtäcke el. väggbonad av ylle
versatil
mångsidig
verserad
överdrivet förfinat
vetskaplighet
Att veta något genom direkt insikt via intuitionen (till skillnad från vetenskaplighet, som utgår från testförfaranden).
vida
långt (t ex det är ~ bekant = det är känt långt bort i omnejden)
vidgå
erkänna
vidhålla
stå fast vid
vidlyftig
alltför stor
vidlåda
vara behäftad med, sitta fast vid
vigör
hälsa (t ex vara vid god ~ = må bra)
viktoria
seger, triumf
viktualier
livsmedel (användes aktivt av min far, född -32)
villfarelse
illusion
villrådighet
Obeslutsam, tvekande
viltahandel
affär som säljer viltkött
vindresurser
resurser för vind
vinnlägga
"vinnlägga sig om" engagera sig, vara noga
visavi
eg. mittemot men oftast använt som engelskans versus
vischan
landet
vitterhet
skönlitteratur
viv
Annat namn för gemål
vore
konjunktiv (numera används oftast 'skulle vara' istället.
vurma för
tycka om,vara svag för,gilla
vy
översikt
våldgästa
att komma på besök till någon utan att säga till innan
vålveta
ta hand om
vånda
plåga, ångest
vånna
önska
väggbonad
Väggbonad
väl rustade
bra förbreda
vällustig
njutningsfull, sinnlig
vännedrag
när kroken hakar fast i linan (fiske)
vänslas
smekas och kela
värme
Varmt
vörre
vardagsfisk
xantippa
grälsjuk kvinna
ynka
ömka, tycka synd om
yolo
You only live once.
ypperlig
bra
yppig
fyllig, frodig (i positiv bemärkelse)
yster
mycket livlig, uppsluppen
ytenhet
Beskriver mått
yvas
vara stolt
yverboren
överdrivet nationalistisk
zeugmatisk
konstruktion
zlatanera
Dominera
åberopa
anföra som stöd, ~ till = hänvisa till
åbiter
på väg
åbäka
~ sig = att vara stor och klumpig
åbäke
en stor och klumig varelse
ådra
äv. ådraga. dra på sig någonting. (t ex ~ sig en sjukdom)
åga
oro, ångest. "Ligga på åga" = vara orolig för att inte vakna på rätt tid. Även "aga", "auga"
ågren
ångest
åkomma
lindrig sjukdom
ålderstigen
Gammal, åldrad
åledsen
Trött på, t ex jag är åledsen folk som inte kan tala riktig svenska.
åligga
t ex det åligger honom att... = det är hans uppgift att...
åmynning
gammalt ord
ånyo
på nytt
åpet
girig
åsamka
vålla
åstunda
önska, längta efter
åtgärda
göra något åt, fixa
åtra
ångra
åtvarna
t ex ~ ngn = varna, varsko ngn
åvila
betalas ut
åvägabringa
åstadkomma
älskvärd
en person eventuellt föremål som är värt att älskas
ämabel
Älskvärd
ämbar
Hink , spann.
ämna
Ska
änskönt
även om
ärna
ämna
äska
ett slags skrin
äska 2
begära (t ex anhålla om anslag)
ättelägg. ätteläggar.
1 barn. Flera barn.
ävenledes
Detsamma , likaså , även , också
ök
drag-/lastdjur
ömsesidigt
två personer är ömsesidigt
ömsom
växelvis. (t ex ömsom är det varmt och ömsom kallt)
öpen
öppen
ör
grovt grus; grusbank, revel, holme m.m.
örla
vimla, ~ omkring = vimsa omkring
örlig
krig
örlog
[ö´rlåg] sjökrig
öska
Maffig
össla
ödsla, ölägga
över hövan
äv. överhövan. alltför mycket
över sig given
äv. översiggiven. förtvivlad
överantvarda
överlämna
överdtivet enkel
överdrivet enkel
överdängare
skicklig person
överhövan
Övermått, alltför mycket
övermaga
omyndig, minderårig. alternativt övermodigt självsäker.
övermod
Mod att bestämma mera
övermåtta
För mycket av något.
överordnat
normsystemet måste vara överordnat
övlig
sedvanlig
övligt
sedvanligt, brukligt