BraOrd - Gamla ovanliga bra svenska ord

Här hittar du gamla, ovanliga, bra svenska ord som håller på att falla i glömska. Dagens moderna samhälle influeras mer och mer av moderna ord och låneord från andra länder, framför allt USA. Men vad händer med vår gamla fina svenska? Glöms gamla fina ord bort? BraOrd startades 1997 för att inte våra gamla fina svenska ord skall falla i glömska och för att du som läser detta skall finna inspiration till att börja använda lite ovanligare ord.


Nedan följer de ord vi hittills fått in och som är värda all uppmärksamhet:
OrdBetydelse
a prioriInnan sinneserfarenheter har beblandats; exempelvis "Människan kan inte inneha kunskap a priori.".
abderitiskenfaldig
abekaleriskEy len, abo
aberOväntat hinder
aberrationavvikelse från det normala
ablationavsmältning, avlägsnande, bortopererande
abrovink/abrovinschtillfällig (ofta listig) lösning på ett problem
abstrusdunkel, svårbegriplig, svårförståelig
ackack så sköna
acklimatiseravänja vid klimatet, härda, anpassa
ackuratprecis, just
aclorderaDiskutera, resonera, samtala
acturatprecis
adekvatriktig
afav, från (ett släkte)
afbegeranLaga skifte
affischeraplacera
affischeringreklam
agglofantiskEnormt/ofantligt/helt utan jämförelse
agitatorpolitisk uppviglare
agiteraIlsken påstridig. Med stor intensitet och/eller kraft försöka vinna över någon eller några till en viss synpunkt
agreabelAngenäm, tilltalande, behaglig
akerbitter
aklameraskrika ut, svara jakande på
akribi(vetenskaplig) exakthet
alarmerandeoroande, t.ex. att man är varnad
alektopatha svårt att bestämma sig, tveka, betänka sig
alienationfrämmande, distanstagande, känsla ex till arbete
alikakaja
alldenstundeftersom
allegeraanföra, åberopa
allehandaalla slags
allenaensam
allenastendast
allestädesöverallt
allmogeAllmänhet
allom"För alla", tex i uttrycket allom bekant, "något som alla känner till". Se C. Vreeswijks låt Dekadens 4e versen: "Ni har väl hört, kära ni, det är väl allom bekant:"
allomstansÖverallt
allskönsalla sorters, särskilt i negativa sammanhang
alluderaanspela, syfta på
altruistmotsats till egoist, person som tänker mer på omgivningen än sig själv
ambidextritvå hänt bäggehänt
ambivalensVelighet
ambivalentkluven
ambulerandekringflackande
amperskarp/sträv; sträng
ampintocentriskPerson som pga sin naivitet/dumhet är oförmögen att dra korrekta logiska slutsatser, och därför utgår från en felaktig (och ofta grovt förenklad) världsbild och avfärdar all kritik/motbevis som nonsens.
anakronismotidsenlig företeelse
analoglikartad, överensstämmande, enlig med ngt, jämförlig, motsvarande
anammata; ta emot; godta
anarkiLaglös Inga gudar Inga mästare
androgyndubbelkönad varelse
ankommabero på, vara någons uppgift/ansvar
anledningmed anledning
anleteansikte
anländerkommer
annalkandesom närmar sig
annekterata i besittning
annorledesannorlunda / på annat sätt
annorstädespå annan plats
annuleradordern är annulerad
annulleraavbeställa, återkalla
anomaliavvikelse
anseratt tycka
anskrämligMycket ful
anspelarikta tanken på, syfta på
antastadvåldtagen
antediluvianskuråldrig (eg. före syndafloden)
antereradUpphetsad
antichambreraUppehålla sig i väntrum (hos högt uppsatta personer)
antvardaöverlämna
apoteosGudsförhöjande av människan; man blir en gud.
apparansutseende
aramEfterbliven, dum,retaderad.
arbetsvilligman arbetar gärna
arkebuseraavliva dödsdömd person genom skjutning
arkebuseringavliva person genom skjutning
arlatidigt (på dagen)
asehbagatelisering
askglädja med ett gammalt ord
asteriskstjärnliknande tecken (ej asterix)
atavistiskprimitiv, uråldrig
atrocitetgrymhet
atypiavvikelse
auskulterainhämta kunskap
autodidaktsjälvlärd
automobilÄldre ord för bil.
avecInbjudan med avec
aversionmotvilja
aviatörFlygare, Pilot
avlida
avsidestagenperson som är förhindrad (oftast på grund av sjukdom) att närvara vid en sammankomst. Var ett vanligt förekommande ord vid bön inom frikyrkan.
avyttrage bort, överlåta
axiomSjälvklarhet
bakdantaförtala
ballotagesluten omröstning
banalenkel
barberarefrisör
bardskärareläkare, doktor
barmbröstparti
barnissageFörsta gången man visar upp sitt nyfödda barn för släkt och vänner.
barrikaderaförskansa,sätta upp barriär
bat`naSvälla
beger gud ett uppdrag
bedrivagöra
befinnavara
befågandekonstigt
begagnaanvända
begeistradförtjust
begivenSvår på, sugen på
begynnabörja
begå sigöverleva t.ex. en olycka
behöver måste ha
beivrastarkt avråda från
belamraöverhopa på ett hindrande, besvärande eller skrymmande sätt
belletristskönlitterär författare
berosätta/lägga någonting i bero. Paus,
beskällareavelshingst
bestefarDansk humor. Kan tros vara "farfar".
bestrida1: förneka 2: betala (t ex myndigheten bestrider eventuella...)
bestyrarbete, göromål, syssla/sysslor
besuttenförmögen, välbärgad, rik
besväröverklagan
betacka sigsäga nej till, undanbedja sig
bidaVänta, invänta. tex: "att bida sin tid"
bifurkationEn linje (funktion) som delar upp sig, förökar sig i minst två (eller fler) linjer [Matematik, Kaosteori]
bilettskrattat åt
biltogfredlös
bindgalenheltokig
biografibeskrivning
bitigmuskulös, biffig
bjufortnamn för kommunen Bjuv, som det idag skrivs, men skrevs innan BJUF, och finns bl a på det eldfasta tegel som ännu tillverkas där
bjärtskarp och tydlig
blackpank
blamageSkam, utskämning
blandareblinkande ljus vid utryckning förr i tiden
blasfemihädelse
blekelugnt vatten, stilla
blessyrsår (särskilt kroppsligt)
bligastirra
blotaoffra
blott1: endast (blott en dag, ett ögonblick i sänder) 2: såframt (ex allt detta är ditt, blott du säger ett)
blåkopierakopiering av dokument på en trumma som vevas för hand
boksyntförtrogen med böcker (ej: som ser böcker överallt)
boktryckerikonstatt trycka böcker
bolabedriva otukt
bolsterSängtäcke, dyna
borderlineEmotionellt instabil personlighetsstörning (IPS)
borderlineerpsykopat
borickaåsna
bortklemadbortskämd
bra slagbra sort
bragts'bragts med livet
brandgulOrange
brisslorStällnig att torka fisknät på . Gammalskånska?
brysktvär, häftig
bröstgängesgå bröstgänges tillväga = handla bryskt
burgenVälbärgad, förmögen
burlesktöverdrivet roligt
burskapGehör, acceptans (för idéer, tankar etc)
byktvätt
bårdskärfrisör och läkare
båta1. hjälpa, gagna 2. fara el. frakta med båt
båtnadgagn, nytta, vara till hjälp
bällvill
börska
börsnedgångbörsras
cancerspecialistspeciallist på cancer
cederaöverlåta, avstå från
celestsom hör till himlavalvet
chackaGammalt ord för köpa
changeramärkbart förändras till det sämre
chargeradöverdriven
charlatanbedragare, kvacksalvare
chevalereskArtig, hjalpsam
chikaneraskämma ut
chillata det lungt
chimärisk inbillad
dapurledsen
darrasgranne
datamskinDator
debaclemotgång, misslyckande (uttal: debackel)
debilefterbliven
defenestreraHändelsen att kasta ut någon/något genom ett fönster.
defenstreraatt kasta ut något genom ett fönster
dekadensförfall, fördärv, fortskridning till (moralisk) undergång
deklasseradutstött
demagogfolkuppviglare
desillusioneradbesviken eller illusionslös (man känner inte för att göra något alls)
deskriptivbeskrivande
diastemaglugg mellan framtänderna
diffusa oklara
digerstor, vidlyftig
diminutivmycket liten
dinkaklocka
diplomatbrevbrådskande
diskutskänkningsbord
diskrepansej överensstämmande, avvikelse
diskrepensfattas
disparatOlikartad
disseDen här.... av slaske
dissonansmissljud
ditoDet samma, jag håller med.
ditplaceradplacerad i efterhand på en plats
divergerandeAvvikande, annorlunda, utanför ramarna
dockändå
doktorläkare
donanordning, apparat; redskap, grej, sak; tillbehör (t ex åkdon, pekdon)
donafixa, syssla, ordna
dorsklat
dragtygför häst
drakoniskövermåttan sträng
drasutlång och lat person
droskabil. limo. limosin. taxi
dryftata upp till diskussion
drygseg
drågområde på myr, med kraftigare vattenföring
drönadåsa; slå dank.
drösen hög, en mängd
duktavkrokig,böjd
duperaföra bakom ljuset
dvakulantismDvakulantism är ideologin som säger att man alltid ska presentera korrekt fakta, och först därefter argument för eller emot. Dvs förvräng aldrig fakta i syfte att vinkla något
dväljsfinns i
dyliktliknande
dymedelstdärigenom
dåna, få dåndimpensvimma
dåvendämpad, dyster
dädanDärifrån, undan. Även dän. Jmfr med hädan och hän
dädaneftersedan,därefter
dängstryk
därstädesnämnda ställe
därutinnanI denna sak
dävenunken, fuktig (om personer = trött, dåsig)
dörrslåBom över dörr
ecklesiastikdepartementkyrko- och utbildningsdepartement
edLåglänt mark innanför en udde där vattnet inte går över marken-övergångsställe vintertid när isen ligger på sjön.
eduAtt du e, eller alltid varit
efemärexisterar under mycket kort tidsrymd och alltså inte har ngt bestående värde (flyktig, förgänglig, kortlivad...)
egallikgiltig
egalitäristiskJämnställd
egenskapkänna till olika egenskaper
ehurufastän
ejaack, o
ekivoktvetydighet, ofta med sexuell anspelning
eklektiskmånga olika stilar under samma tak. typ.
ekolaliEn person som lider av ekolali upprepar samma sak flera gånger.
ekolali En person som lider av ekolali upprepar samma sak flera gånger.
ekuperatagit över
ekvivalentvara lika med, samma som
elakiösatt man är sur ock elak på samma gång
elanhänförelse
elevatorHiss för person- eller godsbefordran
eljestannars
elokventVältalig
elyseiskhimmelsk, paradisisk
emanation utflöde
emanera från ha sitt ursprung i
embarhink
emedandärför att
emellertid dock
emfaseftertryck, stark betoning
empiriskgrundad på erfarenhet, erfarenhetsmässig, faktabaserad
en fjäder i hattenuttryck
endåfast än
enfaldEgenskapen att vara föga invecklad eller tillkrånglad, alternativt enkelhet.
enfaldig 1: som till antalet utgör en 2: korkad
engagemangatt man bryr sig och försöker
enkannerligeni synnerhet, särskilt
enkelspårigTrångsynt, fantasilös
enkomenbart
enkätundersökning
enrakEnvis
ensamallena
enträgenihärdig
enäreftersom
epigonefterföljare
epigramkort dikt
epitomeen person eller sak som är typiskt för eller innehar en hög grad funktionerna i en hel klass: Han är epitomen av godhet.
ep-skivaLiten grammofonskiva som spelades i 45 varv/min. Kallades också för singel
erbarmligusel
erinrakomma ihag, påminna, komma att tänka på
erlovavsked
ernåuppnå, nå, vinna, åstadkomma, komma fram till, förvärva, erhålla
eskaleraöka
eskatologiläran om de yttersta tingen (som i uppenbarelseboken)
eskulapläkare
esoteriskendast för de redan invigda
ett god hjärtahjärta
ettuinågot man kan stoppa små saker i
etyosäker -men något typ "trots det ..." eller "just därför"....
ety atteftersom, alldenstund
ety detdärför
evidentuppenbart
exförra flickvän
excerptutdrag (ur skrift)
exegetbibeltolkare
exhumeringatt gräva upp och flytta ett lik till annan grav
explosiondetonera
extravagantytterliggående, fantastisk; svärmande, excentrisk
extremöverdriven
facepalmnär man slår ansiktet för att någon inte fattar.
facilitetbillighet ,medgörlighet, anordning
fadäsmisslyckande
fagervacker
faksimilta kopia
faktotummedarbetare, assistent, hjälpreda, "allt-i-allo"
faleväldigt
fallera misslyckas, en brist föreligger
falnablekna, bli askgrå
famöskänd
farnötefärdkamrat
farsotepidemi, sjukdom med stor och snabb spridning
fatalödesdiger
fatal (t)ödesdiger(t)
fataltenkelt, simpelt
fatburaffär, betalning skedde via löneavdrag
fatofaderskapserkännande
fekalierexkrementer
fendergitarr
festplanerareplanerar en gala
fetalierlivsmedel
fettisdagensemeldagen
fikaeftersträva, sträva eller dricka kaffe med dopp
filantropmänniskovän
filiströs kälkborgerlig
filletrasigt klädesplagg eller tygstycke
filtrumrännan på överläppen
fingerfärdigHändig
fjällaflickvän
fjätnatten går tunga fjät
flanigDömt beteende. Kanske enbart i göteborskan
flassvattendrag typ åar
flatmesig
flitigAtt man är kunnig
fluckertcoolt, häftigt
flukturansegenskapen (hos ett visst förlopp) att vara full av häftiga växlingar/svängningar/variationer
fly mig(vänligen) ge mig!
flåbuseRåskinn, hård och hänsynslös person
forÅkte
foralass
fordomförr i tiden; tidigare
fornai staden tjernobyl i det forna sovjet
fortkomstledamöterBen (de man går på), ungefär som Apostlahästar
fotostatkopierakopiera i kopieringsmaskin
framgenti fortsättningen, framöver
frankfrimodig, orädd
frapperandeslående, påfallande
fraterniseraumgås, förbrödra sig
frejdadberömd
frekventofta
frekventerabesöka ofta
frivollättsinnig, ekivok
frugal sparsam, enkel
frustrationbesvikelse
frälsarädda
frälserfrälser någons liv
frälstaBlir dem frälsta vid tidens slut
frändesläkting
fuktfukt i samband mr rättegång
fulldricka sin berusad
funikationFunka
fygareballongfarare
fylka; fylkassamla (ihop); samlas (kring)
kreatur
fäbless(subst.) svaghet/böjelse/förkärlek för ngt.
fägnagöra (ngn) glad, bereda (ngn) glädje, glädja, fröjda; roa; äv. med avseende på ngns sinnen
fäktgammal ord för pojvän (fästman), ev. mest i Skåne
färstsuperlativ av få: få färre färst
fästmanpojkvän (förlovad)
fäsörplagiatör, "efterapare"
fögainte så mycket, inte särskilt
föranstalta om påbörja (samhälleliga åtgärder mot)
förargligtdet är synd. "det var ju förargligt att det var stängd" t ex.
förbiseendeVårdslöshet
förblommeramaskera, dölja, i förtäckta ordalag
förbåltförbaskat
förbövelenEn svårdom, som T.ex Fan
fördraStå ut med, tåla
fördärvaAtt ha sönder något, mycket objektivt och icke-känsostyrt
förebråklandra
företev. visa upp
förfasaman förfasar sig över något
förfördeladmissgynnad
förgaddra samla militär trupp
förgyllagöra fint
förgäta, förgat, förgätitglömma, glömde, glömt
förgätenglömd
förhärjadförintad
förlänage
förmersnobbig, överlägsen ("han tror sig vara så förmer än oss andra")
förmodatro
förmätenanspråksfull, övermodig, oblyg
förnumstigsnusförnuftig
förruckladUtsvävande, fördärvad
försakaAvstå från
förslåräcka till
försmädligretsam, spydig; förarglig
förtalförolämpning
förtretförargelse
förtroendeingivandeförtroende
förtrycktrycka ner
förtydärför
förtäljaBerätta, säga, förklara.
förtörnadarg, uppbragt, ursinnig, vred
förvissovisserligen
förövarenöversittare
gagSkämt
gagnahjälpa, vara till nytta
galejkalas, vift; skämt; skoj.
gamängpojkslyngel
ganymedkypare, hovmästare
garrotteraAvrätta genom att skära någons hals. (http://sv.wiktionary.org/wiki/garrottera)
gaupalodjur (Jämtl.)
gemytligväl till mods, trevlig
gentilhänsynsfull, grannlaga, ridderlig
gesantsändebud gammalt
gingogick
gisselPlåga, elände. Tidigare även namn på redskap som djupt religiösa "gisslade" (bestraffade) sig själva med under medeltiden.
givitgett
givmildgenerös
glammuntert samspråk
gluntpojke; typ av duetter av Gunnar Wennerberg
gläntaen öppning
gottståendeskuldfri
gramseuppbragt, arg
grannlaganågot man måste vara noga med
grubblerifundering
grunnafundera
gruvligförskräcklig, hemsk
grymbra, fett
grymtdet var en grymt bra lärare
gryningmorgon
grötmyndig 
gumsegetabock
gumsenmamma
gungflyträskartat område av förrädisk natur
gå dän!Försvinn! (kenta o jona)
gålarensa
gåvapersent
gällakastrera
habilduglig men inte mycket mer
halvannanen och en halv
halvmesyrHastverk
hamnvålnad
handgången manLydig tjänare
handlagFallenhet,sätt att hantera el, umgås med
hanrejBedragen äkta man
harang(fest)tal - se "harangera"
harangeramångordigt (överdrivet) berömma i tal
havarsgammalt
hekatombstort offer;ofantlig mängd
hemnsvågyrke, embete
hemulfog, grund
henvar ska du hen?" "Jag ska hen ti tannamagaren" Detta betyder rakt översatt "Var ska du någonstans?" "Jag ska iväg/bort till tandläkaren"
henbetyder också 2015 både man-kvinna
hestÄlta
hetsken hetsk upprorisk stämning. En hetsk röst, hetsk debatt
hialösDialektalt: Vårdslös,slarvig.
hied, hialösotålig
hinsidesbortom
hjältedådatt man är en hjälte
holkonhårig
horg/hargav människor skapad ansamling - ofta i cirkelform - av stenblock, med religiöst syfte
hossorStrumpor på skånska
hugaligen 
hugfästasäkra hågkomsten av något
hugsainse, märka, fatta
hugskottinfall, nyck
hugsvalatrösta, vederkvicka
hugsvalelseLindring, lättnad, tröst (ersatt med tröst i Tennisons nyårsdikt 2015)
humbugung. Bedrägeri, skoj, båg
hummaFiska
hundsfottlymmel, kräk, litet baksäte på släde
hundsvotteradskymfligt behandlad, förödmjukad
hundöraveck på bokbladssida
hungnesamrogivande
huruvidaom
huskorsgrälsjuk, folkilsken fru
huttaKasta
hvahva heter du
hyddakroppsbyggnad
hydroxicinhydrokloridatarax (en allergi medicin som gör en dåsig)
hyperbolmedvetet överdriva
hyskaögla, märla
hystaKasta (ngt, i sht en boll) nedifrån uppåt.
hyvenstrevlig, sympatisk
häda uttrycka sig ringaktande om något heligt
hädanhär ifrån (även dö; gå hädan)
häftigcool
häftigtCoolt, uppfriskande
hälla sejVila lite
hällöradskenhelig
hängigSjuk
härbärgereraatt låta någon övernatta, bo
häromom det här(detta)
häromstädespå denna plats
hävdarhävdar
hötavifta
i inuti
i fåvitskoi oförstånd, i oförnuft, i dåraktighet (t.ex. offra sig i fåvitsko)
ickeej
icke förtytrots det "icke förty så gör han tvärtemot"
ickeförtyTrots det
idiomatisk(adj)översättning med språklig finess
idiosynkratisköverkänslig
idogvara verkligen hängiven givna uppgifter, 'arbeta bra'
idsorka
ilahullengirig, tar sista mums-mumsen ur lådan
illfundig illistig
illfänasbråka, göra stort väsen
illistig som medelst list söker vinna orättmätiga fördelar
illitterat(adj) analfabet
illustermycket framstående och berömd
imbecill mycket enfaldig
immerfort el. immerbadoavbrutet, hela tiden
imminentomedelbart, brådskande
immiterarhärmat
impertinent respektlöst uppriktig eller närgången
inadvertens1) ouppmärksamhet, förbiseende, vårdslöshet; inkonsekvens 2) fel l. inkonsekvens (i tal l. skrift) beroende på ouppmärksamhet, förbiseende l. vårdslöshet.
inallessammanlagt, allt i allt
inbördesnära relaterat, inuti
indolentloj, håglös
infamtDåligt
infantilbarnslig
infernaliskMycket svår att stå ut med: en ~ hetta. äv. allmänt förstärkande: en ~ skicklighet.
ingalundaknappast, näppeligen
inhiberaInställa
inlagdeposition
insubordinationOrdervägran, inom det militära.
inte oäveninte så dålig, rätt bra
intuitivjag har en intuitiv känsla
invektiv förolämpande ord
invertera vända upp och ned
istadigenvis
itydärför
jallaskynda
jarlKungens närmsta man
joffaStoffig, stollig
jonsesnär
jordmorgammal benämning på barnmorska
juvenilUngdomlig, barnslig
jäkseloxeltand
jämmerynk, klagande
jäntagammalt ord för flicka
järteckensällsynt el. övernaturligt fenomen uppfattat såsom förebud el. varsel
kaderfast anställd personal (i befälsställning); stormtrupp, stomme
kakafoniIllalåtande blandning av olikartade ljud (NE)
kalamitetolycka; elände
kalfatrasträngt och kritiskt granska
kalmeralugna
kalvragaodugling (västerbotten)
kanaljelurifax ,skojare
kandelaberMånga ljus på en stake
kangero (ångermanländska)Långbent spindel
kangerovelanti sexuell
kanhändakanske
kaponjärEn utstickande del av ett befästningsverk
karambolagetrassel, krock
kartaklättra
karvelTakstol (på hus)
kascheradölja något genom något annat
kasemattEtt rum av gjuten betong eller murverk som utgör skydd för en artilleripjäs och dess besättning
kattig sexig,het.snygg,attraktiv
kavatorädd, frimodig
kilarskars upp i kilar
kindhästörfil
kindpustaörfil
kinesaövernatta hos någon
kippebarfota
kippskoddgå med bara fötter i skorna, utan strumpor
kitsligsmåaktig
kjusaSmal dalgång
klema bortskämma bort
klibbigtett använt tuggummi är klibbigt, koda från träd är klibbigt
klientelkundkrets
klockrentfantasiskt
klubblokalLokal för klubbar
klyptopiMed klyptopi avses läran om hur man klyver potatis för att få optimal storlek ur koksynpunkt
klärvoajantsynsk, visionär, framsynt
knallagå, smyga
knarrasmyga på tår
knarrasmyga på tår
knasselsmåsaker,småprylar
kniarycka upp gräs
knosterliten slägga
knucklakardhuvudbonad
knusslasnåla, visa brist på generositet
knycka stjäla
knäsättagodkänna
knösvälbärgad "en rik knös"
koafförfrisör
koketttillgjord, behagsjuk
kolifejFest, tillställning, sammankomst
kolifelfe
kommershandel
kompilerasammanställa
kondefisellt stanna mellan oss
konfidentielltHemlig, privat
konfluxkonstant förändring
kongrospindel
konsterneraBringa ur fattningen, Göra häpen
konstituerandemöte
kontamineraförorena, besmitta, fläcka
kontaterajag menar
kontemplationförsjunkenhet, djup begrundan
kontempleratänka djupt/intensivt
konterfejbild, porträtt
kontingentAvgift tex Fackavgift
kontrahentMotpart.
kontraktionsammandragning
kontraproduktiv Något/någon som motverkar sitt eget syfte, som är mer till skada än hjälp.
kontrollerdet man styr en radiostyrdbil med
konträrMotsägelsefull
konungKung
konvergeraNärma sig
kopiöstväldigt mycket
koprolaliofrivilliga utbrott av fula ord
kopuleraha samlag
kordialhjärtlig, förtrolig
korigeraändra
korpulentöverviktig, fet
korrigeratillrättavisa
kranimeraLyfta någet med en kran eller liknande
krasletermår inte så bra
kravallenPåfrestande person/situation
kredensapå ett högtidligt sätt hälla upp dryck och bjuda runt den
kretinidiot
kreveraSprängas, explodera, spricker (ex. av skratt eller ilska)
kringsvävarflyr
kräsenäter inte maten som serveras
kräsligläcker, överdådig
ktoniskunderjordisk
kufunderlig, lite egen eller konstig person
kurtiseraFlirta, småprata
kuttrasjuHångel, smek, att vänslas
kutymGod sed
kveruleraklaga och bråka
kvintileraleka på strängarna el. tangenterna; småsjunga
kåtatälja på ngt litet trästycke
kåveLiten obetydlig mark av mindre värde.
kältringbesvärlig person
käppeskobarfota i skona
kära2 personer som är kära.
kärkommenefterlängtad, mycket välkommen
laboreraarbeta
labrajöen sjöterm för något ätbart
laglöshettotal oreda
lagningatt langa alkohol
lakonisk1. Spartansk (normalt denna betydelse) 2. ordkarg 3. korthuggen (om replik etc). Lakonism = 1. Ordkarghet 2. korthuggenhet 3. kärnsats.
lamentationjämmer, klagan
lapidariskkortfattad
lappristrunt, obetydlighet
lastseglareskepp
latorisksynonym på retorisk. jag har hört, läst och sett. men ej förstått.
laudaturbetyget stora A
lavastapla, vedlava
leddesstyrdes
ledigSingel
ledsennedstämd,besvärad, sorgsen
legahyra (beträffande lös sak)
legiostort antal, oräknelig mängd
legärlättvändig, vårdslös
lejonpartstörre delen av
lekamenkropp. (exempelvis Kristi lekamen, Kristi kropp)
lemonadläsk
leptosomkraftlös, orkeslös, svag, vek
letargidvala, slöher
libertinUtan några moraliska begränsningar.
libidoBegär, könsdrift
ligretEn del av ladugård för verktyg redskap även utrymme för reperationer.
likafulltändå; iallafall
likstabästa
lisalindring av smärta eller bekymmer (något högtidligt eller skämtsamt).
litaniaBön, klagovisa
litteratörförfattare
livremskärp
lmaolaughing my ass off
logiatt bo eller sova i
logogryfordgåta
lokalplats för tex. servering
lubbav. springa
lubrikationDen kvinnliga motsvarigheten till erektion
lugnhetatt man känner dig lugn
lugubermörk, dyster
lukarensa i trädgårdsland eller dyl..ta bort ogräs i tr.land
luminösljus; lysande; klar.
lumpgammla slitna eller förstörda kläder
lutaäldre bygge bestående av tak och tre väggar.
lyftadesJag är inte säker ska man skriva (Bers ellerBars
lymmeldrummel, slyngel
lynnesinnelag, temperament
lyseräkningElräkning
låsmästarearbetar med lås
låtsasPåhittat
lägenhetFastighet
lärospånerfarenheter
läsa lusen avLäxa upp
lönndomi hemlighet
lönnfetfet på ett mindre synligt sätt
maktpåliggandeansvarsfull
malstrandgrus
manifestPå IVA vårdas patienter med hotande och manifest svikt av vitala funktioner (andning, cirkulation, medvetande)
marodörlymmel; strövplundrare; ngn som förstör saker.
martialiskKrigisk, krigaraktig
maruffeltölpaktig drummel
mattTrött
mausoleumEn stor och praktfull grav "De gamla sovjetiska ledarna ligger i ett mausoleum på röda torget"
maximaltSå mycket som det går
medskena
medelstMed hjälp av el. med
medföljernågoting ingår
medföraatt vi kvinnor inget kan medföra
medlidandeömkan
medolitgammal gravsten
megalomanistorhetsvansinne
menlösoskyldig, utan onda avsikter
menorasjuarmad ljusstake
mentorläromästare
meritförteckningCV, curriculum vitae
mestligenmest
minutiösytterst noggrann
misantropiskmänniskohatande
miserabel eländig, urusel
misogyn kvinnohatande
misskundförbarmande, barmhärtighet
missunnsamavundsjuk
mjuggatt le i mjugg = le i smyg
mjällfin, lätt, len, skär, späd
mjärdefiskeredskap
mjölkskorvutslag i hårbotten på små barn
molokennedstämd
mondänelegant
motorvelocipedmoped
mufffitta, snippa, pulla
multimodalsjuk
mycketlika mycket
myglaFiffla
mysigtmysigt
mystiskUnderlig
känna sig, må bra, må illa
måndemåtte;kan
månnekanhända
månntrokanhända
mödosamtensamt
nRomantik
nabogranne eller närboende
nalkasnärma sig
narcissismsjälvupptagen
negera göra (ett påstående eller numeriskt uttryck) till sin motsats
negligerastrunta i, förringa
nekkärve
nepotismgynnande av egna släktingar
nihilistiskförneka alla moraliska värderingar
nimmetenkelt
nitälskaivra (för)
nivellerasläta ut, jämna
njuggsnål, knapp
nogrannPetig om olika skaer
nojsaskämta, skoja; leka, bråka; flörta.
norpaAtt ta något
nudåVad var det jag skulle säga?
nyingstockeld
nyterglad och nöjd (inte samma som nykter). Används t.ex. "hon är pigg och nyter".
nytta(verb) löna sig, tjäna till (t ex vad nyttar det oss? = vad tjänar vi på det?)
nännasvåga
näpenliten och flickaktigt söt
näppeligenknappast
närigsnål, ogenerös
närmer och fjärmerHöger och vänster
närståendemänniskor runt om mig
nättoppjust, precis
nödbeddSvårövertalad, som måste krusas för att acceptera t.ex. en gåva
nöjaktigtillräcklig
oavsättmotsatsen
obedunkligeni brist på förutfattade orsaksförlopp gällande formaliteter.
obehagligolust
obestridbaroöverträfflig
oborttagbaragår inte att ta bort.
observandumAnnat ord för "obs" eller "observera"
obskyr(moraliskt) tvivelaktig
obsoletföråldrad
obstinattrotsig
obönhörligendefinitivt, orubbligt
ockockså, även (inte samma som 'och')
odiöshemsk, fruktansvärd
ofantligStor
oförblommeratrakt på sak, öppet
oförtruten(enl. Bonniers) uthållig, outtröttlig, (enl. Nor. o. NEO) som präglas av energi och ihärdighet
oginohjälpsam; otjänstvillig; missunnsam
ohappa/oförhappandesOväntat
ohemulobefogad,grundlös
ojävadäv. ojävaktig. obestridlig
okdragtyg för oxe, anordning för bärning av börda över axlarna; bildligt: tvång, förtryck, börda
okuläradj. något som utföres med ögonen, ex okulär besiktning
okynneställa till förtret för
omeldelbartdirekt
omhuldadinsvept, omsluten
omintetgörafå något att upphöra
omnejdomgivning, trakt
omnipotentallsidig, kan utföra allt
områdearea
omvändelseatt vända om från otro / hedninska kulter etc och tro på Gud och Jesus, lyda buden om att vörda Gud, vara kärleksfull mot sin nästa osv
omänTrots att - Dock. Ex: Jag fick ett grattis, omän litet försent.
onavak
onduleravåga/krusa hår
onduleringhårets läggande i vågor på konstgjord väg
onekligenUtan tvivel
oneuedsmtåtberätelse
onomatopoetiskljudhärmande (kråka t.ex.)
onuspålaga, skatt, börda,besvär
oomkullrunkeligobestridbar, kan inte motbevisas
oomkullrunkligomöjlig att stöta omkull, som står säkert
openhagalen
oplaneradej planerad
opplegafrost/snö på trädgrenar (Ångermanland)
opulent överflödande
oration(fest)tal
ordnaskommer att ordnas en arbetsdag.
oreratala vitt och brett; hålla tal
orkestrerainstrumentera, arrangera
orlovansökt ledighet från tjänst (jfr. "Urlaub", Ty)
ormfobiRädd för ormar
ornegalt - grisman alltså
orunkeligorubblig
orvskaft till lie
osåmynning
osron 
otidigotrevlig, kränkande
ovisshetatt inte veta
ovulenOvarsam slarvig
oäveni uttrycket "inte oäven": inte så dålig, rätt bra
paltkomaMycket trött efter att ha ätit
panegyrisköverdrivet lovprisande
pantofflerPotatis på skånska
parakommer från balkan länder vilket betyder pengar
parabolarfrivillig vårdare av pestsmittade, samarit
paraferaunderteckna (internationellt) avtal icke-bindande
parantpåfallande stilig och elegant , om kvinnor
paratberedd, redo, färdig
pareraavvärja
parkasjacka
passéföråldrad, förlegad
pastilltablett
patibulumden horisontella delen av ett kors
patrasknedvärderande ord om människa, slödder
paulunhimmelssäng, säng
pedantiskordningssam, något överdrivet så
pedelvaktmästare
pekorallöjlig och dum men allvarligt menad (skrift)
pengmynt,pengar, stålar deg
penibelpinsam, patetisk
penissnopp
pentBra, coolt
perfidlömsk, svekfull
periferiomkrets, utkant
peripetihöjdpunkt, vändpunkt
perongnågot du väntar på när du väntar på tågen. platformen mellan tågen
perplexFörbluffad, handfallen, förvånad,häpen
persedelklädesplagg el.dyl.
petimäterstruntviktig, överdrivet pedantisk person. tjafspelle
pilleknarkaresup
pillemariskSmåklurig, klurig. ex: "Pillemariskt leende"
pilsneröl
pimpinettkokett
pinalsak ("packa sina pinaler")
pippinettkissflaska för daner
pjäspraktfullt föremål
pladuskanågot stort och klumpigt
plausibel trolig
plidisciplin ex. "Hon har pli på sina elever"
pluggSkola, potatis
plägarbrukar, ha för vana
pokulerasupa, rumla
politikstatlig verksamhet
polygamipolygami
poneraanta, tänka sig
pormaskarsånt på huden oftast i ansiktet
possibillitetSynonym till möjlighet
post festumefteråt, i efterhand (finns med i SAOL)
postulerahävda
potent kraftfull
pottebläckLegering av mindre fina, oädla metaller som används framför allt i billiga smycken.
pragmatiskinriktad på praktisk nytta
preciöstillgjord, förkonstlad
prefixförstavelse
pregnantinnehållsrik, uttrycksfull
prekärmycket bekymmersam (ex situation)
presshästredskap för pressning av klädesplagg
pretentiösanspråksfull, fordrande: en pretentiös hotellgäst; överdrivet anspråksfull, förmäten, som inte lever upp till sina pretentioner: en tråkig och pretentiös film. Synonymer: anspråksfull, fordrande, krävande, pretto; förmäten, arrogant, inbilsk, utmanande
proklameratillkännage högtidligt
prokrastineraAtt skjuta upp något till ett senare tillfälle
proselytperson som övergått till religion, politisk uppfattning etc
provokativutmanande, provocerande
prudentlignätt, ordentlig
präglasParkinsonismen präglas av maskansiktet
puerilbarnslig
pugilistboxare, slagskämpe
pultronfeg stackare
pumlajulgranskula
purren
purtekoja enkelt boställe
putslustigSpjuveraktigt skojfrisk, skämtsam, rolig, smålustig.
pyraTända eld
pyrdeglöde
pådyvlapåbörda; pracka på
pågPojke, ungkar
pålagaäldre
pärorpotatis på skånska
pö om pöefterhand
pöbelFöraktade personer ur de lägsta samhällsklasserna
pötchPojke
qvinnaKvinna
rabiatursinnig, fanatisk
rabulistpolitisk bråkmakare
rackarebödelns hantlangare
rainterfurste
raljeraskämta
ramlatfallit
rappelfunkar ej, problem, dålig kvalité
rasaekonomin kommer att rasa
ratificeragodkänna, bekräfta, göra giltig
ravbärnsten
ravaillacfestprisse, rucklare; skojare, filur
recipierata inträde
reciprok ömsesidig
reciteraläsa högt tex dikter
redundantöverflödig
refektoriummatsal
regelbundetvana
rekommendationsbrevrekommendera en anställd
rekorderligutomordentlig
relationäven förhållande, förbindelse
relevantviktigt i sammanhanget
remedierbotemedel, hjälpmedel
remidjerverktyg eller matbestick
reminiscenserinring, svagt minne av
renegattrosförnekare
renomméAnseende, rykte
renässansmänniskaen person vars kunskapsförråd eller expertis sträcker sig över flera vida ämnesområden
reolbokhylla
reportageskrivande ordet
requisitionbegäran
resejätte (stor mytisk kreatur)
resursertillgång
revanserastöka, böka (kroppsligen)
revereoreralova
reversibelomvändbar
riatorkhus
rigidStel, osmidig
rigorösextremt sträng el. noggrann
ringaliten
ringrostigOvan vid en upplevelse (Inte brukat sedan länge)
rissaklänga, klättra (Bohuslän)
rockneFossil flygsandsdyn på mosse
rolikbetoning på lik, betyder samma som norskans rolig, att man är rosam
rondagå en rond på sjukhus
rottågorBorste
rotvälskaoberipligt språk
rubankstor (lång) trä-hyvel
rubricerasätta rubrik
rudimentär tillbakabildad, outvecklad
ruelse Ånger ,
ryggabacka
rådrumanstånd, uppskov, frist, respit, andrum, betänketid
råkelseinte med mening, man råkar göra något.
rämnaspricka
röpalång, mager kvinna
rövkrokEn folklek (bryta arm, men med benen)
sakralkyrklig, religiös
sakralthögtidligt
saktmodfridsamt, fogligt, tålmodigt, milt sinnelag
salasamla
salvelsefullöverdrivet känslosam, gudsnådlig
salverarädda
samfälldenig, gemensam
samhällshaveristBidrar negativt till samhället.
sammalundaPå samma sätt, jmfr med annorlunda
sannerligenförvisso
sannskyldigverklig, sann, riktig
sargadskadad
schajasoduglig skojare
schtekSnygg, oftast med solglasögon.
sedativlugnande, rogivande
sedesamfoglig, lydig
sellugnvatten
sentrealnågot som går på rutin
serendipitetförmågan att kunna göra trevliga upptäckter av ren slump
servilkrypande, lismande
shantaglider/gentagliderinneskor - av rymlig(gentil) art, som hasas(glider) pga. sinrymlighet
sillstryparefotbollsjarg:göteborgare; specerihandlare
simmesnöra
sinaså småningom upphöra att ge mjölk (t ex kor ~r)
sinkadustur, flax
sinomi sinom tid = när den tiden kommer
sipppryd
sissaresax
sjas(interjektion) iväg! bort! försvinn!
sjasa ~ iväg, ~ bort = jaga iväg, skrämma bort
sjaskigsliten, smustig (t ex han ser sjaskig ut)
sjavighafsig, sjaskig
sjåpiglöjlig, pryd, tillgjort blyg
själasdö, ligga för döden
skabrösoanständig
skafskava av
skalkeskjulförevändning
skallska
skaltT ex “Det var ju skalt!” = Det var ett konstigt sammanträffande! (skånska)
skaraSkara
skarpinte suddig
skickelsedigerödesdiger, ödesmättad, händelserik, olycksbådande
skillnadjämförelse
skojsilerandeT.ex om gröten plötsligt flyger iväg och landar på någons huvud, så är detta "skojsilerande".
skolaska
skolasläxas upp
skolkaUtebli
skottspoleEn trådrulle på vävstol
skrikoEn hemsk mardröm för allt som lever.
skrinläggabordlägga
skroderaskryta
skrovmålStor måltid, stor mängd föda.
skrupelfriutan samvetsbetänkelser
skrupulösnoggrann
skrymtahyckla
skrälingutlänning/främling
skuffelsebesvikelse, icke infriad förväntning
skulaSöka skydd från regnet. (verb)
skurrilgrovt gycklande, plump, vulgär
skymfkränkning, förolämpning
skymfakränka, förolämpa
skymlasynas otydligt el. dimmigt; flimra
skymligperson ser el. ses otydligt el. dimmigt
skyroch skyr inga medel för att behålla makten.
skådase
skäktavägglus (ej att förblanda med ex huvudlus)
skälmaktigOm person; Opålitlig, slyngelaktig, att bete sig som en skojare, rackare eller spjuver.
skänkage
skärmytslingMindre sammandrabbning, strid.
skökahora eller prostituerad
skönmjukt len
skönjase, urskilja
slattSlatt / Slatten säger man om den lilla skvätten som blir kvar i vinflaskan.
slentriangammal ingrodd vana
sliksådan
slogliten äng
slopata bort något. ex.vis, slopa arbetsgivaravgiften
smoffsBlött Skägg (norrländska)
smäda skymf
smörgåsian nedsättande benämning på svensk: smörgås(bords)ätare l. invånare i smörgåslandet /SAOB
snabbkvick
snarskankKrokben
snarstuckenlättirriterad
snuskhummeroanständig person (vanl.man)
snögloppblöt snö
snöpakastrera
socialgillar att prata
softligarelat
somligstädesibland
sonikaUtan vidare
sovelkött, pålägg
spankulerapromenera
sparkstöttingEn spark som man åker på vintern
spatiösrymlig
spatseraGå lugnt (utan mål)
spetigtunn, mager
spillkumskål med hällpip
spinnsidakvinnliga delen av en släkt
spleenOtroligt dyster, 'grå'
sponsrad i reklamsyfte
sporrsträckhög hastighet på häst
sportoraSporta mycket
spottstyverbillig, för en billig peng
sprakfåle1) (numera i sht i vitter stil) yster (o. bångstyrig) l. eldig l. livlig häst. 2) bildl.: yster l. ostyrig l. otyglad (ung) man l. pojke; vildhjärna; vildbasa­ re; Från Svenska Akademiens ordbok
spritadricka alkoholdrycker
späka kuva begär
stackigkort (ej tillräckligt lång)
staddaadj. vara på resa, vara under utveckling
stadfästapermanenta, göra beständig
stenpassiontroligen njur- och/eller gallsten (finns i en bok om Nils Rosén von Rosenstein)
sterbhus(eller stärbhus) numera oftast dödsbo
stingsligretlig
stinnfull, svulstig, tjock.
stipuleratett visst belopp
stockadStockad röst
stolthetnåt man e nöjd över
storhopMajoritet
storvulen(överdrivet) mäktig och imponerande
strakstel, rak, stram t ex i "strakbent" men även utv bet ex "straka militärer"
stridslystenaggresiv alkoholpåverkad envis
strumpbettMärket man får på benet om strumpan är för tajt
stukahalmtäckt vinterförvaring av rotfrukter utomhus
stundom ibland
sturskuppstudsig, obstinat
styffeSnål person, girig
styggelsenågot hemskt
stå för fiolernabetala
stånkakanna
stäckahindra
städsealltid, ständigt
städslaanställa
ställvishär och där
stängselstaket
sublimupphöjande, skön
sumprunkare yrkesbeteckning för de som syresatte fisksumpar - nu används det i nedsättande betydelse.
suspektMisstänksamt, märkligt, avvikande
swag när någon har stil/cool
svulsjukasjukdom
svällandeatt bli större i storlek
svärdsidanmanliga delen av en släkt
syargammalt ord för spinkig
sybaritvällusting
sybaritiskInriktad på njutning
sylfidSpäd och graciös
symbiossamlevnad
synförstavelse i tid
synergistisksamverkande
synnerligenadv. särskilt; ytterst
sysslaArbeta
sytligtMycket äckligt, motbjudande
såframtOm, ifall
sålundapå så sätt
sånkasamlas
såsaTar det lungt, softar
säljarverkur
sällsyntman hittar inte lätt
särhandikapp
särartegenart individualitet
särlasent (på dagen)
sörenfan också
söverbedöva
ta dänta bort
tacknämligönskvärd
tallriksnuggaresnyltgäst
talspråksliktspråkliga
tamburmajorRock hängare
tandläkaretandkunnig
tankerotid att reflektera
tappertDet var tappert försök
tarvabehöva
taskaficka
tegEn liten bit åker.
teknokrattekniskt lagd mänska
televisionsapparatTV
tertialtredjedels år
tidenseräldre nyheter gamla nyheter
tidsutdräkttidsåtgång
tigesTiga
till yttermera vissodessutom, därutöver
tillfyllestTillräckligt, gott nog, mycket nog
tillgiftförlåtelse
tillikadessutom
tillkortakommandeotillräcklig
tillskansaatt överta
tillstädestillgänglig
timidblyg
tiradavslutande (lång) harang
titoleratitel
tjackaGammalt slangord för köpa
tjänliglämplig, passande
toffelperson som aldrig kan säga nej till sin partner
tolkaöversätta ett språk
tommeköra tomme = köra utan lass
tordebör sannolikt
trakteradbelåten, förtjust
trankillugnt
transumtkopia
traskarGår,promenerar
treggehandatre slags, av tre slag
tributavgift, tull
trindRund som ett klot, fyllig, fet
trivialallmän
trivialtnågot som saknar betydelse (ej helt säker)
truckersmörgåsRågsiktsbröd med stekt ägg och falukorv
trännetal
tungårdsplan
tungelMåne, kan även åsyfta annan himlakropp
tvedräktosämja, split
tveggehandaav två slag
tvehågsenObeslutsam, osäker på vilket av två alternativ man ska välja
tvennetvenne groder hade sitt tillhåll i en damm.
tvesovlaman tar två pålägg på smörgåsen, tve=två sovla av sovel=kött, pålägg
tvivelsutanutan tvivel
tyför
tyaorka
tyckaman tycker om någon eller något.
tykennågon person som sticker upp och tykar sig
typerannorlunda människor
täckvacker
tämligenganska
tökensådan
tölpperson som inte kan uppföra sig
törkommer troligen, torde (anlogt bör, borde)
törekådrik ved
törhändaKanske, möjligen
tösflicka
tövadröja
uerkungsfisk
umeskäggEtt relativt heltäckande skägg, vanligen i längden 1.5-3 cm. Att bära umeskägg innebär uppoffringar, t.ex. om man äter tårta får man se upp så de inte kommer upp grädde på skeden som fastnar i umeskägget.
understundomibland
undfallandemedgörlig, foglig
undfåemottaga, få
undfägnabjuda på mat och dryck
undfägnadmaträtt
undvaravara utan
ungersvenmanlig oskuld
uppdraGe någon i uppdrag, "Översten <i>uppdrog</i> åt menige Svensson att hämta posten"
uraktlåtaatt försumma fullgöra en skyldighet
urartarspårar ur
urbaniseragöra stadslik
ursäkta  
useldålig
utevarohandläggning i parternas utevaro
utomsocknesNÅGOT SOM INTE HÖR
utreraöverdriva, driva till sin spets
utstöttmobbad
uttjäntuttjänta pappersfibrer
vackerattraktiv
vacklandeinstabil
vafallsVad säger du! (överraskad)
valldaskakvinnlig fiskförsäljare i Bohuslän
vanpackatkrångligt, besvärligt
vanskligtsvårt
var så artigvar så god
vara kvarvara kvar på samma plats
varsomsynfältet varvet runt
varvförvaring och reparation av båtar
vedbodLägger ved i
vederbörande som det här är fråga om
vederbörlig som uppfyller rimliga krav
vederfaras bli utsatt för, komma till del
vedergälla hämnas
vederhäftigtillförlitlig, säker
vederkvicka ge nya krafter åt
vederlike jämlike
vederläggagendriva, motbevisa, bevisa felaktigheten hos, avfärda, kullkasta, dementera, tillbakavisa, bestrida
vedermäle påtagligt bevis
vederstyggelseNågot som är vederstyggligt
vederstyggligFörfärlig, fasansfull
vedervilja avsky
vedervärdig motbjudande, avskyvärd, förfärlig
vegeteraleva ett overksamt liv
veklagahögljudd klagan, jämmer, sorg
veklaganHögljudd klagan, jämmer
velig inte tar ansvar
velocipedcykel
vemjeligäcklig
vennevet inte
vepasängtäcke el. väggbonad av ylle
versatilmångsidig
verseradöverdrivet förfinat
vetskaplighetAtt veta något genom direkt insikt via intuitionen (till skillnad från vetenskaplighet, som utgår från testförfaranden).
vidalångt (t ex det är ~ bekant = det är känt långt bort i omnejden)
vidgåerkänna
vidhållastå fast vid
vidlyftigalltför stor
vidlådavara behäftad med, sitta fast vid
vigörhälsa (t ex vara vid god ~ = må bra)
viktoriaseger, triumf
viktualierlivsmedel (användes aktivt av min far, född -32)
villfarelse illusion
villrådighetObeslutsam, tvekande
viltahandelaffär som säljer viltkött
vindresurser resurser för vind
vinnlägga"vinnlägga sig om" engagera sig, vara noga
visavieg. mittemot men oftast använt som engelskans versus
vischanlandet
vitterhet skönlitteratur
vivAnnat namn för gemål
vorekonjunktiv (numera används oftast 'skulle vara' istället.
vurma förtycka om,vara svag för,gilla
vyöversikt
våldgästaatt komma på besök till någon utan att säga till innan
vålvetata hand om
våndaplåga, ångest
vånnaönska
väggbonadVäggbonad
väl rustadebra förbreda
vällustignjutningsfull, sinnlig
vännedragnär kroken hakar fast i linan (fiske)
vänslassmekas och kela
värmeVarmt
vörrevardagsfisk
xantippagrälsjuk kvinna
ynkaömka, tycka synd om
yoloYou only live once.
ypperligbra
yppigfyllig, frodig (i positiv bemärkelse)
ystermycket livlig, uppsluppen
ytenhetBeskriver mått
yvasvara stolt
yverborenöverdrivet nationalistisk
zeugmatiskkonstruktion
zlataneraDominera
åberopaanföra som stöd, ~ till = hänvisa till
åbiterpå väg
åbäka~ sig = att vara stor och klumpig
åbäkeen stor och klumig varelse
ådraäv. ådraga. dra på sig någonting. (t ex ~ sig en sjukdom)
ågaoro, ångest. "Ligga på åga" = vara orolig för att inte vakna på rätt tid. Även "aga", "auga"
ågrenångest
åkommalindrig sjukdom
ålderstigenGammal, åldrad
åledsenTrött på, t ex jag är åledsen folk som inte kan tala riktig svenska.
åliggat ex det åligger honom att... = det är hans uppgift att...
åmynninggammalt ord
ånyopå nytt
åpetgirig
åsamkavålla
åstundaönska, längta efter
åtgärdagöra något åt, fixa
åtraångra
åtvarnat ex ~ ngn = varna, varsko ngn
åvilabetalas ut
åvägabringaåstadkomma
älskvärden person eventuellt föremål som är värt att älskas
ämabelÄlskvärd
ämbarHink , spann.
ämnaSka
änsköntäven om
ärnaämna
äskaett slags skrin
äska 2begära (t ex anhålla om anslag)
ättelägg. ätteläggar.1 barn. Flera barn.
ävenledesDetsamma , likaså , även , också
ökdrag-/lastdjur
ömsesidigttvå personer är ömsesidigt
ömsomväxelvis. (t ex ömsom är det varmt och ömsom kallt)
öpenöppen
örgrovt grus; grusbank, revel, holme m.m.
örlavimla, ~ omkring = vimsa omkring
örligkrig
örlog[ö´rlåg] sjökrig
öskaMaffig
össlaödsla, ölägga
över hövanäv. överhövan. alltför mycket
över sig givenäv. översiggiven. förtvivlad
överantvardaöverlämna
överdtivet enkelöverdrivet enkel
överdängareskicklig person
överhövanÖvermått, alltför mycket
övermagaomyndig, minderårig. alternativt övermodigt självsäker.
övermodMod att bestämma mera
övermåttaFör mycket av något.
överordnatnormsystemet måste vara överordnat
övligsedvanlig
övligtsedvanligt, brukligt

Lätt till nytt ord

Ord:  


Betydelse:  


e-post: (Visas inte. Används bara om vi behöver kontakta dig om ordet)

 


Regler:
  • svenska ord
  • ordet bör vara ett ovanligt ord som fallit i glömska
  • undvik substantiv
  • undvik dialektala ord eller slanguttryck
  • sök gärna upp ordet i Svenska Akademins Ordlista och förvissa dig om att ordet är rätt

Länkar:

Svenska Akademien
Svenska akademiens ordlista
SkrivIhop.nu
Svensk-engelskt och egnelskt-svenskt lexikon
Göran Walters populära synonymordbok
Katalog över världens alla språk
Fransk-svenskt lexikon
Anpassa din dator för flera olika språk
Svenska för invandrare. Stödjer utvecklingen av undervisningen i svenska som andraspråk och svenska för invandrare
Länkskafferi för ordlistor och lexikon
Språkbank av Göteborgs Universitet
100 svenska dialekter. Lyssna på olika dialekter
Terminologicentrum
Språkvårdsportalen
Sveriges Radios språkvård
Utbildningsradions Språk
SVT.se - Värsta språket! Kanonbra och underhållande TV-program av Fredrik Lindström

Tommie och Annika 1997 - 2020